Arbetsinstruktioner

Arbetsinstruktion, Monteringsinstruktion, Elementblad, Ställinstruktion, SOP, Engineered Labor Standards...


Det finns många olika namn på dokument som beskriver hur arbetsmoment ska utföras på bästa sätt.
I AviX finns det ett antal inbyggda standarddokument och instruktioner, anpassade för både skärm och utskrift (för de som föredrar).
Dokumentformat kan t.ex. vara pdf, excel, word, powerpoint, html...
Nedan visas några exempel. Dessa är på engelska men finns på alla 12 språk i AviX.

Det är också populärt bland våra kunder att skräddarsy sina egna instruktioner.
Exempel på sådana återfinns längre ner på sidan.

AviX Standardrapporter

Den Generella analysrapporten visar hur mycket tid som är VA respektive NVA, samt Semi-VA och väntan. Även tid per aktivitet visas tydligt.
Balansrapporten visar grafiskt varje stations beläggningsgrad och dess tempon, per produktvariant i förhållande till takten. Även en produktmix kan presenteras.
Omställningsinstruktionen visar längs en tidslinje hur maskinomställningen ska se ut, samt vem som ska göra vad och när. Även inre och yttre aktiviteter visas.
Förlustrapporten anges var och hur mycket förlusttid som finns på respektive arbetsstation. Även dålig ergonomi belyses.

Skräddarsydda Instruktioner

Ett klassiskt Elementblad med hur, vad och varför samt säkerhetssymboler.
En lista över klickbara tempon som öppnar en filmspelare som spelar upp specifik uppgift.
Rapporten ovan är en filmrapport med bilder, symboler och klickbara tempon som öppnar en filmspelare som spelar upp specifik uppgift.
Standardiserad Arbetsinstruktion med mindre och fler bilder på samma sida, symboler och använda verktyg m.m.