AviX från A till Ö

Nedan försöker vi visa och med några få ord beskriva funktion och idén bakom AviX

3 bra anledningar att använda AviX

Mjukvarustöd

AviX är ett sätt att samla all data för t.ex. tids- och metodstudier, line balansering och FMEA på ett och samma ställe i ett och samma system. Det gör det enklare att administrera och uppdatera. Framförallt är det mycket enklare och effektivare än att samla information från t.ex. en tidsstudie som gjorts med penna och papper, en arbetsinstruktion i Word och en artikellista från Excel.

AviX kan också enkelt utbyta information med andra system via XML-format.

En röd tråd

Informationen hänger ihop i AviX - En förändring i tidsstudien för en arbetsstation påverkar direkt balansen för linen och arbetsinstruktionen. Detta är en enorm fördel eftersom det förenklar det som oftast är ett stort problem för den produktionstekniska avdelningen: Att hålla informationen uppdaterad och korrekt. Annars är det stor risk att underlaget blir förlegat och alla tappar tilltro till instruktioner och dokumentation.

Vi kallar det produktionsteknisk effektivitet!

Det är enkelt!

AviX är erkänt enkelt att använda, det vet vi från hundratals användare. Det tar t.ex. bara 1 dag att lära sig grunderna i en AviX modul, men de flesta kan använda AviX redan efter att ha genomfört ett pilotprojekt.

Systemstöd

AviX är ett komplett systemstöd för att förbättra företags lönsamhet genom att knyta samman och effektivisera det produktionstekniska arbetet inom produktionsoptimering, produktionseffektivitet, produktutveckling och producerbarhet.

Vad är nyttan?

Nyttan med AviX vilar på tre fundament 

  • Förbätringar i produktioinsprocessen, detaljerna i informationen från AviX-analysen gör det enkel att påvisa potentialen
  • Minskad uppdaterings & hanteringstid, all data hänger ihop d.v.s. en förändring av metodsekvensen påverkar direkt balansen och arbetsinstruktionen
  • Gör mer på mindre tid, när du bryter ned film i AviX så skapas inte bara en sekvens utan både underlaget för metod/tidsstudien, arbetsinstruktionen och t.ex. P-FMEA.

Produktionsteknisk effektivitet

Majoriteten av de företag som aktivt arbetar med Lean Production är väldigt duktiga på de verktyg som ingår, t.ex. 5S, Kaizen och standardiserat arbete. Den stora utmaningen är vad som skulle kunna kallas den tekniska produktiviteten – Det är tidsmässigt och administrativt krävande för den produktionstekniska avdelningen att hålla ihop alla metoder, verktyg och dokument. Dessutom har avdelningen begränsat med resurser.

Tillverkande företag world-wide använder AviX för bl.a. tids- och metodstudier, line balansering, FMEA, SMED, arbetsinstruktioner och DFA - Framförallt har AviX hjälpt hundratals företag förbättra sina processer.

AviX i 3 enkla steg

Steg 1 - Filma processen

Vi börjar med en film, bryter ned den i en sekvens och direkt har vi det data som behövs för metodstudien (std. work), line balansen och arbetsinstruktionen.

Steg 2 - Balansera

Vi börjar med en film, bryter ned den i en sekvens och direkt har vi det data som behövs för metodstudien (std. work), line balansen och arbetsinstruktionen.

Varför AviX?

Företaget

En standard!

Minskade förluster

Ökad flexibilitet

Korrekta tider & metoder

Produktionskostnader

Beslut baserade på fakta

Resursplanering 

Produktionsteknik

Ett kraftfullt och effektivt verktyg

Visualisera förbättringar vs. nuvarande situation (simulering)

Strukturerat arbetssätt

Montör/operatör

Arbetsmiljö, kunna påverka arbetet

Kommunikation, utbildning

Insikt och förståelse av alla processer och samband

Försäljning

Kostnadsberäkningar

Flexibilitet vid förändringar