Kontakta oss

AviX är en videobaserad mjukvara för att stödja produktionstekniskt arbete och består av flera moduler som alla syftar till att förbättra företags konkurrenskraft inom både produktion och konstruktion.

Kontakta oss för mer info

Intresseanmälan

Det som inte mäts går heller inte att förbättra.

Genom att bättre känna sina produkter och processer i detalj, kan man drastiskt förbättra företagets förutsättningar för att hitta,
motivera och genomföra förbättringar av produkter och produktionsprocesser.

Videofilm

AviX ger företag helt nya möjligheter till produktivitetsförbättringar som annars vore nästan omöjliga att uppnå med konventionella metoder. 

Standardtider

AviX använder standardtider och en unik metod för att klassificera objekt och aktiviteter i tre kategorier: värdeskapande, nödvändiga och förluster.

Lean Production Software

AviX - The Industrial Office representerar den verktygslåda som varje företag kan se som sitt självklara hjälpverktyg inom produktionstekniskt lean-arbete.

AviX Moduler

AviX är uppbyggt av funktionalitets-moduler.
Man kan köpa en eller flera moduler och bygga ut efterhand som behov uppstår.

Axiv Method

Avix Method

Öka produktiviteten i produktionsprocessen genom att analysera aktiviteter och tider

Avix SMED

Minska omställningstider och producera mer med hjälp av AviX SMED

Avix Resource Balance

Reducera interna balanseringsförluster med AviX Resource Balance

Avix DFX

Effektivare produktutveckling och högre producerbarhet med AviX DFX

Avix FMEA

Styr din process och öka produktiviteten med färre stopp

Avix Ergo

Visuell ergonomi för förbättrad arbetsplats

Bättre balansering gav Ericsson mindre stress och ökad kvalitet.

Genom ett pilotprojekt gavs möjlighet att testa och utvärdera AviX i den egna produktionsapparaten, samt diskutera utmaningar och möjligheter.

Ericsson fallstudie Fler fallstudier

Om Solme & AviX

AVIX Method demo

AVIX Method demo Movie

AviX Resource Balance Demo

AviX Resource Balance demo

AviX SMED demo

AviX SMED demo

Senaste AviX-nytt

Auria Solutions goes AviX!

Läs mer

Volvo intensifierar sitt AviX-användande!

Metod & Tid...

Läs mer

Fortaco Group testar AviX DFX!

Läs mer

AviX finns på följande språk...hittills

Engelska
Finska
Franska
Italienska
Kinesiska
Polska
Portugisiska
Ryska
Slovakiska
Spanska
Svenska
Tyska