Kontakta oss

AviX översikt

Varför ska ditt företag använda AviX? Vad är nyttan? Varför använder så många företag AviX?

Här presenterar vi en generell översikt av filosofin bakom AviX.

3 bra anledningar att använda AviX

Mjukvarustöd

AviX är ett sätt att samla all data för t.ex. metod- och tidsstudier, line balansering och FMEA på ett och samma ställe i ett och samma system. Det gör det enklare att administrera och uppdatera. Framförallt är det mycket enklare och effektivare än att samla information från t.ex. en tidsstudie som gjorts med penna och papper, en arbetsinstruktion i Word och en artikellista från Excel.

AviX kan också enkelt utbyta information med andra system via XML-format.

En röd tråd

Informationen hänger ihop i AviX - En förändring i tidsstudien för en arbetsstation påverkar direkt balansen för linen och arbetsinstruktionen. Detta är en enorm fördel eftersom det förenklar det som oftast är ett stort problem för den produktionstekniska avdelningen: Att hålla informationen uppdaterad och korrekt. Annars är det stor risk att underlaget blir förlegat och alla tappar tilltro till instruktioner och dokumentation.

Vi kallar det produktionsteknisk effektivitet!

Det är enkelt!

AviX är erkänt enkelt att använda, det vet vi från hundratals användare. Det tar t.ex. bara 1 dag att lära sig grunderna i en AviX modul, men de flesta kan använda AviX redan efter att ha genomfört ett pilotprojekt.

AviX konceptet

Systemstöd

AviX är ett komplett systemstöd för att förbättra företags lönsamhet genom att knyta samman och effektivisera det produktionstekniska arbetet inom produktionsoptimering, produktionseffektivitet, produktutveckling och producerbarhet.

Vad är nyttan?

Nyttan med AviX vilar på tre fundament 

 • Förbättringar i produktionsprocessen, detaljerna från AviX-analysen gör det enkelt och visuellt att påvisa förbättringspotential och problem.

 • Minskad uppdaterings & hanteringstid, all data hänger ihop d.v.s. en förändring av metodsekvensen påverkar direkt balansen och arbetsinstruktionen.

 • Gör mer på mindre tid, när du analyserar en film i AviX så skapas inte bara en sekvens utan både underlaget för metod/tidsstudien, arbetsinstruktionen och t.ex. P-FMEA.

Produktionsteknisk effektivitet

Majoriteten av de företag som aktivt arbetar med Lean Production är väldigt duktiga på de verktyg som ingår, t.ex. 5S, Kaizen och standardiserat arbete. Den stora utmaningen är vad som skulle kunna kallas den tekniska produktiviteten – Det är tidsmässigt och administrativt krävande för den produktionstekniska avdelningen att hålla ihop alla metoder, verktyg och dokument. Dessutom har avdelningen begränsat med resurser.

Tillverkande företag world-wide använder AviX för bl.a. metod- och tidsstudier, line balansering, FMEA, SMED, arbetsinstruktioner och DFA - Framförallt har AviX hjälpt hundratals företag förbättra sina processer.

AviX i 3 enkla steg

Steg 1 - Filma processen

Vi börjar med en film, bryter ned den i en sekvens och direkt har vi data som behövs för metodstudien (std. work), linebalanseringen och arbetsinstruktionen (SOP).

Steg 2 - Balansera

I AviX kan vi enkelt jobba vidare med det data som skapats. Vi har nu en arbetssekvens och kan utifrån den skapa varianter (olika produkttyper / specifikationer) samt balansera linen.

Steg 3 - Skapa arbetsinstruktion

Från strukturen i AviX kan vi nu slutligen skriva ut en arbetsinstruktion (SOP), mer eller mindre detaljerad, t.ex. med eller utan bilder. Det också möjligt att skriva ut en unik arbetsinstruktion för varje produktvariant.

Varför AviX?

Företaget

 • En standard!
 • Minskade förluster
 • Ökad flexibilitet
 • Standardiserade tider & metoder
 • Produktionskostnader
 • Beslut baserade på fakta
 • Resursplanering 

Produktionsteknik

 • Ett kraftfullt och effektivt verktyg
 • Visualisera förbättringar vs. nuvarande situation (simulering)
 • Strukturerat arbetssätt

Montör/operatör

 • Arbetsmiljö, kunna påverka arbetet
 • Kommunikation
 • Utbildning
 • Insikt och förståelse av alla processer och samband

Försäljning

 • Kostnadsberäkningar
 • Flexibilitet vid förändringar

Kontakta oss för en online demo eller presentation

Vi visar hur just ni kan utvecklas med AviX

Intresseanmälan