Article

Archive

Category

Tags

MILJONBESPARINGAR MED HJÄLP AV AVIX!

Getrag All Wheel Drive i Köping ingår i den tyska koncernen Getrag Corporate Group som har cirka 13 000 medarbetare. Man såg en ökning av produktvarianter vilket påverkade arbetsbalansen på linorna negativt. Kontinuerligt...

Getrag All Wheel Drive i Köping ingår i den tyska koncernen Getrag Corporate Group som har cirka 13 000 medarbetare.

Man såg en ökning av produktvarianter vilket påverkade arbetsbalansen på linorna negativt. Kontinuerligt förbättringsarbete har ironiskt nog också bidragit till att balanseringsförlusterna har ökat. Problemet var tydligt för alla inblandade, men hur stora förlusterna var visste man inte riktigt och inte heller hur banorna skulle balanseras för att bli optimala.

Mot bakgrund av detta startades ett projekt där man använde AviX® för att balansera fyra slutmonteringsbanor. Läs mer här...