Article

Archive

Category

Tags

NY STOR RELEASE! AVIX® 4.4.0!

EN NY VERSION AV AVIX® ÄR TILLGÄNGLIG!

AviX® 4.4.0 är en större utgåva som innehåller en uppdaterad datamodel och en hel del ny funktionalitet.

Nedan är några av höjdpunkterna:

  • Processtempon kan grupperas tillsammans för att kontrollera nivån av detaljer i arbetsinstruktioner och för att skapa lämplig storlek på blocken för balansering.
  • Modellen för att definiera artiklar har förbättrats till att även omfatta versionshantering och stöd för olika materiallistor.
  • Layoutberoende aktiviteter kan läggas till i strukturen som operationer direkt under en arbetsstation eller en resurs, och blir röda istället för gröna.
  • Processbiblioteket har ytterligare utvecklats och processtempon är nu skrivskyddade i metodträdet. Processtempon ändras och uppdateras nu i processbiblioteket istället för ökad säkerhet.
  • Beräkningsmetoden för tid för en process kan ställas in manuellt eller lämnas som standard, "automatisk".
  • FMEA- och DFX-modulerna har uppdaterats för att vara mer användarvänliga.


Klicka här för nedladdning!