Article

Archive

Category

Tags

ÖHLINS RACING TRIMMAR SIN PRODUKTIONSPROCESS MED AVIX!

Öhlins Racing tillverkar världens bästa stötdämpare inom motorsport. En ökad efterfrågan innebar högre volymer. Detta ställde ökade krav på produktionsprocessen och för att mäta och förbättra sig själva valde man AviX som tidsstudieverktyg.

Med Lean Production som grund inom företaget passade AviX väl in i filosofier kring standardiserat arbetssätt, metodstudier och linebalansering.