Article

Archive

Category

Tags

TOMRA UTÖKAR IGEN!

---med AviX Method och fler användare.

TOMRA går vidare med AviX och lägger till fler AviX Method-licenser i paketet.

Ett smart drag som öppnar upp för ytterligare analys av arbetsmetoder, tidsstudier, NVA-analyser och halvautomatiska arbetsinstruktioner.