AVIX SUITE

Mapování procesů v jednom balíčku

OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ

Většina firem, která aktivně pracuje s konceptem štíhlé výroby (Lean Production), zná velmi dobře jeho nástroje, např. Value Stream Mapping, Kaizen a Standardizovanou práci. Velkou výzvou je však to, co by se dalo nazvat „Technickou produktivitou“ – je administrativně a časově náročné, aby oddělení výrobního inženýrství udržovalo pohromadě všechny metody, nástroje a dokumenty. Zároveň má většina technických oddělení omezené zdroje.

Právě proto využívají výrobní firmy software AVIX pro Procesní a časové studieBalancování linekFMEASMEDPracovní instrukce a DFA – AVIX však především pomohl stovkám firem zlepšit jejich procesy.

KONTAKTUJTE NÁS PRO ONLINE DEMONSTRACI

AVIX MODULY

AVIX je sestaven z funkčních modulů.
Můžete si koupit jeden nebo více modulů a postupně je rozšiřovat dle vaší potřeby.

Method

Zvyšte produktivitu vašich procesů za použití nejnovějších technologií.

Resource Balance

Zvyšte produktivitu a efektivitu vašich výrobních linek.

FMEA

Kontrolujte váš proces a zvyšte vaší produktivitu redukcí prostojů.

SMED

Zredukujte čas nutný pro přestavbu a vyrobte více!

DFX

Efektivní vývoj produktů a lepší vyrobitelnost za pomoci AVIX DFX.

ERGO

Vizualizujte Ergonomii pro zlepšení pracovních podmínek.

 • Zlepšení ve výrobě (neustálé zlepšování), podrobná AVIX analýza usnadňuje práci a vizuálně ukazuje na problémy a potenciál pro zlepšení.
   
 • Snížení času potřebného pro aktualizaci a správu dat, všechny data jsou v AVIXu totiž propojena – to znamená, že každá změna v montážní sekvenci je okamžitě promítnuta do balancu linky a pracovní instrukce.
   
 • Udělejte více za méně času, když v AVIXu analyzujete video, nejen že vytváříte časovou studii, ale zároveň vytváříte data pro balanc linky, pracovní instrukci, FMEA, atd.

SEZNAMTE SE S AVIXEM

Method
Analýza procesů a jejich dokumentace
 • Na základě videoanalýzy, CAD animace nebo 3D modelu
 • Procesní časy ze stopek, MTM, SAM, atd.
 • Možnost importovat kusovníky (MBOM) a seznamy nástrojů
 • Podpora více jazyků
  Resource Balance
  Balancování linek & Optimalizace plánování
   FMEA
   Analýza možného výskytu a vlivu vad
   • D-FMEA
   • P-FMEA
   • Automatický kontrolní plán
   • Přizpůsobitelná FMEA šablona
   • AIAG šablona
    ERGO
    AVIX översikt - Ergonomianalys
    Ergonomická analýza
    • Analýza po jednotlivých pracovištích a procesech
    • Stupnice Borg CR-10
    • ErgoSAM
     SMED
     AVIX översikt - SMED
     SMED / analýza přestaveb
     • Snížení délky přestaveb / nastavování
     • Management paralelně pracujících operátorů
     • Minimalizace prostojů
     • Vhodné pro servisní úkony
      DFX
      AVIX översikt - DFX
      Design for X
      • Design pro montáž (Design for Assembly)
      • Objevte designové problémy včas
      • DFA/DFA2
      • Standardizace metodologie vyrobitelnosti
       VYTVOŘTE VÝSTUP
       Vytvořte data / dokumenty pro
       • Instrukce pro přestavbu
       • Pracovní instrukce
       • Přehled použitých nástrojů a dílů
       • Přehled úkolů
       • Podpora více jazyků
       • PDF, XLSX, DOCX, PPTX documenty
       • XML/data export
       • Webová pracovní instrukce
       • Instrukce včetně videa
        R

        SOFTWARE POMÁHÁ

        AVIX je způsob shromažďování všech dat, např. procesní a časové studie, balancování linek, FMEA, na jednom (stejném) místě. Díky tomu je mnohem snazší spravovat a aktualizovat data. Především je to však mnohem jednodušší a efektivnější způsob, než vytvořit časovou studii pomocí tužky a papíru, nebo pracovní instrukce udělaná v aplikaci Word za pomoci kusovníku z Excelu. AVIX také dokáže snadno sdílet informace s jinými systémy pomocí XML formátu.

        R

        SPOLEČNÝ ZDROJ DAT

        Informace v AVIXu jsou vzájemně propojeny. Změna procesů na pracovišti má okamžitý vliv na vybalancování linky a pracovní instrukci. To je obrovská výhoda, protože zjednodušuje nejběžnější problém, se kterým se na oddělení výrobního inženýringu běžně setkáváte: udržovat informace aktualizované a správné. Jinak existuje velké riziko, že data budou zastaralá a všichni ztratí důvěru v pracovní pokyny a dokumentaci. Říkáme tomu efektivita výrobního inženýrství!

        R

        JE TO JEDNODUCHÉ!

        AVIX je známý tím, že je velmi intuitivní a uživatelsky příjemný – to máme potvrzeno od stovek uživatelů. Naučení se základům AVIXu trvá zhruba jeden až dva dny, ale většina uživatelů dokáže AVIX používat jen na základě zkušeností z pilotního projektu.

        KROK 1

        NAHRAJTE VIDEO Z PROCESU

        Začneme natočením videa, rozdělíme ho do pracovních úkonů a tím hned získáme data potřebná pro procesní studii (stand. práce), vybalancování linky a pracovní instrukci.

        KROK 2

        BALANCOVÁNÍ LINKY

        V AVIXu je jednoduché používat data, která jsme už vytvořili. Už máme sekvenci pracovních úkonů která se dá využít pro tvorbu variant (různé typy a specifikace výrobku) a vybalancování linky.

        KROK 3

        VYTVOŘTE INSTRUKCI

        Nyní můžeme konečně vytvořit pracovní instrukci, která může obsahovat více či méně informací, např s obrázky nebo bez nich. Také lze vytvořit pracovní instrukci specifickou pro každou variantu výrobku.

        KROK 1

        NAHRAJTE VIDEO Z PROCESU

        Začneme natočením videa, rozdělíme ho do pracovních úkonů a tím hned získáme data potřebná pro procesní studii (stand. práce), vybalancování linky a pracovní instrukci.

        KROK 2

        BALANCOVÁNÍ LINKY

        V AVIXu je jednoduché používat data, která jsme už vytvořili. Už máme sekvenci pracovních úkonů která se dá využít pro tvorbu variant (různé typy a specifikace výrobku) a vybalancování linky.

        KROK 3

        VYTVOŘTE INSTRUKCI

        Nyní můžeme konečně vytvořit pracovní instrukci, která může obsahovat více či méně informací, např s obrázky nebo bez nich. Také lze vytvořit pracovní instrukci specifickou pro každou variantu výrobku.

        FIRMA

        • Jeden standard!
        • Snížení ztrát
        • Zvýšená flexibilita
        • Standardizované metody
        • Výrobní náklady pod kontrolou
        • Rozhodnutí založená na faktech
        • Plánovaní zdrojů

         INŽENÝRSTVÍ

         • Výkonný a efektivní nástroj
         • Vylepšená vs. současná situace (simulace)
         • Strukturovaný způsob práce

          ZAMĚSTNANEC

          • Pracovní prostředí, schopnost ovlivňovat práci
          • Komunikace
          • Školení
          • Pochopení výrobních procesů

           PRODEJ

           • Kalkulace nákladů
           • Flexibilita při změnách zadání
            KONTAKTUJTE NÁS, POKUD CHCETE WEBOVÝ MEETING NEBO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

            Ukážeme vám, jak AVIX může pomoci při zlepšování vašich procesů