ANALÝZA STROJŮ

AVIX dokáže analyzovat nejen manuální procesy, ale také automatické (strojní) procesy nebo interakci mezi operátorem a strojem.

ANALÝZA STROJŮ…COŽE?

Často dostáváme otázku, zdali je možné analyzovat například CNC frézu za pomoci AVIXu… a odpověd je ANO, není to problém. Dokonce je to velice snadné, stačí použít modul AVIX Method.

Mnoho firem už dnes použivá video pro analýzu svého strojního parku, ale za pomoci AVIXu snadno zjistíte, který strojní čas přidává hodnotu a který ne.

Metodologie:

  • Natočte video z cyklu stroje
  • Vytvořte sekvenci pracovních úkonů v AVIXu (ideálně za použiti Stopwatch analýzy)
  • Klasifikujte úkony mezi ty, které přidávají hodnotu, nepřidávají, ale jsou nutné a ty, které jsou čistou ztrátou

Analýza v AVIXu nevypovídá jen o samotných cyklových časech, skutečná síla spočívá v kombinaci videa a časové analýzy. Video vizualizuje proces velmi detailním způsobem, což nám dává nový pohled na věc – v kombinaci se znalostmi procesů pak pomáhá odhalit skutečný potenciál pro zlepšení.

ČLOVĚK – STROJ (GANNTTŮV DIAGRAM)

Analýza cyklu stroje nemusí končit strojem samotným – při komplexním uspořádání je interakce mezi operátorem a strojem stejně důležitá. Analýzou těchto interakcí dokážeme odpovědět na otázky typu:

  • Zvládne jeden operátor obsluhovat dva stroje?
  • Je efektivní pracovat pouze s jedním operátorem?
  • Jaký je reálný procesní čas? (většinou je toho více, než jen samotný cyklus stroje)

Když zkombinujete sekvenci pracovních úkonů se silnou vizuální stránkou modulu AVIX Resource Balance, je pak možné vytvářet Gannttovy diagramy, které společně s aplikací logických pravidel vytvářejí realný obrázek o jednotlivých pracovních úkonech.

Někdy se setkáváme s firmami, které mají velmi komplexní procesy, např. dva operátoři pracují společně na jednom pracovišti – a už se několikrát stalo, že skutečný procesní čas byl chybně vyhodnocen kvůli nedostatku správných dat a analýzy.
Jednoduše řečeno data neukazovala reálně, jak komplexní proces je.

KONTAKTUJTE NÁS, POKUD CHCETE WEBOVÝ MEETING NEBO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

Ukážeme vám, jak AVIX může pomoci při zlepšování vašich procesů