PRACOVNÍ INSTRUKCE

Montážní instrukce, Element Sheets, SMED instrukce, SOP, Pracovní a kvalitářské standardy…

DIGITÁLNÍ PRACOVNÍ INSTRUKCE PŘÍMO VE VAŠEM PROHLÍŽEČI – TO JE AVIX AID

Struktura AVIX souboru

UMOŽŇUJE ZOBRAZENÍ PRACOVNÍ INSTRUKCE VE VAŠEM WEBOVÉM PROHLÍŽEČI

Pracovní instrukce může být zobrazena prostřednictvím webového prohlížeče a ukazuje přesně stejné informace jako v AVIXu. Jinými slovy, jakékoliv změny v AviXu se přímo promítnou do instrukce pro operátora.

Webový prohlížeč také umožňuje přístup k informacím z jakéhokoli zařízení s prohlížečem, např. dotyková obrazovka, počítač nebo tablet.

AVIX AID

„AVIX Interactive Dashboard“ je perfektní řešení pro digitalizované pracovní instrukce. Příprava procesních dat a časových studií se v AVIXu provádí stejným způsobem jako vždy, ale s tou výhodou, že je lze publikovat prostřednictvím webového prohlížeče. To je zásadní rozdíl oproti instrukci v papírové verzi, protože zajišťuje operátorovi snadný přístup k nejnovější aktualizaci pracovní instrukce!

Stejná data v prohlížeči (naměřené časy, videa, použité díly…)

KONTAKTUJTE NÁS, POKUD CHCETE WEBOVÝ MEETING NEBO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

Existuje mnoho různých názvů pro dokumenty, které popisují ty nejlepší postupy.
AVIX hned po instalaci obsahuje řadu takových dokumentů upravených jak pro obrazovky, tak pro tisk (pro ty, kteří ho stále preferují).

Níže najdete pár příkladů. Ty jsou konkrétně v angličtině, ale jsou dostupné ve všech 12 jazykových verzích AVIXu.

Mezi našimi zákazníky je také populární přizpůsobit si pracovní instrukce podle sebe.
Příklady takových instrukcí najdete níže na stránce.

STANDARDNÍ AVIX REPORTY

„General Analysis Report“ ukazuje poměr mezi aktivitami s přidanou (VA) a nepřidanou (NVA) hodnotou, zobrazena je také „nutná“ nepřidaná hodnota a čekání. Lze také vidět čas pro každou jednotlivou aktivitu.

„Balance Sheet“ graficky ukazuje využití každého pracoviště a jeho pracovní úkony podle varianty produktu s ohledem na takt linky. Je také možné zobrazit vybalancování pro konkrétní výrobní mix.

„Instrukce pro přestavbu“ ukazuje na časové ose, jak bude přestavba vypadat graficky, a kdo, kdy a co bude dělat. Internal and external activities are separated and clearly displayed.

„Loss Report“ specificky ukazuje kde a kolik času na každém pracovišti ztrácíme na aktivitách s nepřidanou hodnotou. Je zobrazena také špatná ergonomie.

INSTRUKCE PŘIZPŮSOBENÉ PRO KONKRÉTNÍ ZÁKAZNÍKY

Klasická detailní instrukce, která zobrazuje „Co, Proč, Kdy“ a bezpečnostní symboly.

Seznam „spustitelných“ pracovních úkonů, které zobrazí vyskakovací okno s videem.

Tento report je založen na kombinaci videa,obrázků a symbolů, kde kliknutím na pracovní úkon zobrazíte vyskakovací okno s videem pro zvolený úkon.

Standardizovaná Pracovní Instrukce s vícero menšími obrázky na jedné stránce, včetně symbolů, použitých nástrojů, atd.