Ericsson

Ericsson implementoval AVIX rychlostí blesku a tím snížil zastavování svých výrobních linek

Společnost Ericsson v Katrineholmu dodává produkty a služby, jako jsou switche, routery a mediální brány pro mobilní i pevný internet. Jejich specializace spočívá v rychlém zavádění nových produktů. To vyžaduje vývoj metod pro výrobky, které mají být rychle vyráběny a distribuovány přímo zákazníkům ve velkých objemech.

Pilotní projekt

Problémy se zastavováním linek až na celou hodinu za směnu přiměly Ericsson v Katrineholmu k hledání nástroje, který by pomohl přehledně kontrolovat výrobní časy. Pilotní projekt byl příležitostí k otestování a vyhodnocení AVIXu „naživo“ a také umožnil diskuzi o výzvách a příležitostech s firmou Solme. Jonny Olausson, Procesní inženýr v Ericssonu v Katrineholmu k tomu říká: „Pilotní projekt byl zásadní. Dříve jsem měl pochybnosti o tom, že AVIX dokáže naplnit naše potřeby, ale během pilotního projektu Solme demonstrovalo všechny funkce a nástroje, které jsme potřebovali. O dva měsíce později byl AVIX u nás zaveden“ .

Dodací lhůty

Ericsson v Katrineholmu je vysoce flexibilní výrobní organizace, která dokáže rychle měnit objemy a výrobky. Velký důraz je kladen na dodací lhůty od objednávky po dodání zákazníkům, což znamená, že je také třeba věnovat velkou pozornost např. procesním časům. Jonny: „Efektivní plánování zdrojů a nezávislá a spolehlivá výroba jsou nejdůležitějšími faktory k udržení nákladů na nízké úrovni a efektivní výrobě. Dříve jsme měřili pracovní metody pomocí tužky, papíru a stopek. Balancování nebylo možné, protože se nedalo určit, jak by bylo celkové vybalancování linky ovlivněno změnou “.

Nová výrobní linka

Byl to právě jasný přehled o časech. metodách a balancingu, který navzdory dlouhým procesním časům a rozsáhlému výrobnímu mixu na stejné lince dovedl Ericsson k rozhodnutí, že AVIX je správná volba. Byla vytvořena zcela nová výrobní linka, kde se AVIX používá pro sdílení pracovních stanic a výpočet kapacity. Lepší vybalancování vedlo nejen ke snížení stresu operátorů, ale také ke zlepšení kvality a vyšší produktivitě. Před zavedením AVIXu byla průměrná doba zastavení na výrobních linkách více než 1 hodinu / směnu. Nyní je stabilně na 15 minutách jako první krok k neustálému zlepšování.

K videu

Natáčení videa je často citlivým tématem. Ve společnosti Ericsson pilotnímu projektu i jeho realizaci předcházel otevřený dialog s dotčenými odborovými svazy. Ačkoli byli zaměstnanci zpočátku k natáčení trochu skeptičtí, nikdo o tom už nepřemýšlí, protože se s videem nepojí žádný postranní úmysl.  Jde prostě o shromažďování údajů o použité výrobní metodě. Analýza často zapojuje operátora a ten je natočen jen s dobrovolným souhlasem. Obecný názor je, že AVIX je jediný spolehlivý způsob, jak rychle a strukturálně shromažďovat data o pracovní metodě a vybalancování pracoviště.