Getrag awd

Miliony ušetřeny díky AVIXu!

Getrag AWD v Köpingu (nyní GKN Driveline) vyrábí kuželová soukolí a pohonné komponenty pro automobily v prémiovém segmentu. Pro subdodavatele ve vysoce konkurenčním automobilovém průmyslu jsou kvalita a přesnost dodávky dvěma klíčovými faktoryk úspěchu.

Špatné vyblancování

Společnost Getrag AWD zaznamenala negativní vliv rostoucího počtu produktových variant na vybalancování výrobních linek. Je ironické, že práce na neustálém zlepšování procesů vybalancování linek ještě zhoršila. Tento problém byl zřejmý pro všechny zúčastněné, ale nebyl znám ani rozsah ztrát, ani jak by se měly linky optimálně vybalancovat.

Na základě těchto problémů žačal projekt a AviX byl použit k vybalancování čtyř montážních linek.

Úspora 5-6 milionů sek (okolo 500-600k€)!

Skupina výrobních inženýrů začala vytvářet standardní časy pro jednu z linek a zjistila, že se 38% výrobního času nevyužívá. Rozhodlí se tedy pro signifikantní rebalancing linky a změnu výrobních metod a layoutu. „Aktivní zapojení operátorů bylo velmi důležité, v neposlední řadě pro zajištění toho, aby nám neunikly žádné detaily a příležitosti pro zlepšení“ říká Ove Berglund – výrobní inženýr.

Projekty pro další dvě linky jsou v plném proudu a předpoklad je další úspora 2 až 3 miliony SEK za rok. „Nemáme žádný důvod o tom pochybovat – zatím se simulace provedené v AVIXu ukázaly být velmi blízko konečnému výsledku“ říká Ove Berglund. Jeho kolega, Per-Olof Persson, souhlasí.

Přesné časy

Díky těmto projektům Společnost Getrag rovněž připravila základy pro přizpůsobení kapacity montážních linek s ohledem na očekávané zvýšení poptávky. „Kromě toho, že nyní využíváme zdroje efektivně, máme také pevnou základnu pro standardizaci práce. Každý teď ví, co je potřeba k udržení taktu výrobních linek“ říká Lean Coordinator Ekrem Güclü.

Bývalý vedoucí výrobních inženýrů Paul Söderlund si brzy uvědomil důležitost přesných výrobních časů. „Využíváme teď naměřené časy mnohem více, než jsme si původně mysleli,“ řekl Paul a  předvedl svou analýzu, jak výrobní časy ovlivňují většinu funkcí ve společnosti .Proto je AVIX vhodným nástrojem pro časové studie a balancování linek.

Aktivní zapojení operátorů

Přehlednost AVIXu a  jeho vynikající schopnost komunikovat výsledky analýzy, problémy a jejich řešení umožnila operátorům větší spolupráci s inženýry, a to s minimálním přerušením výroby. Z počátku se někteří z operátorů nechtěli nechat natáčet na video a Per-Olof Persson zdůrazňuje význam otevřeného dialogu se zaměstnanci a zástupci odborů. Z pohledu operátorů je však pozitivní, že problémy, zejména ergonomické, byly vyřešeny společným úsilím.