Luxo

Luxo snížilo chybovost a zvýšilo produktivitu o 40%!

Jako první krok provedlo Luxo pilotní projekt, který jasně prokázal využitelnost AVIXu. Díky dobrým výsledkům a pozitivním zkušenostem pokračuje Luxo Sweden v optimalizaci operací s vlastní implementací konceptu AVIX.

V původní verzi linky byl výrobní čas pro nejfrekventovanější variantu produktu 4,2 min. Cílem analýzy bylo zjistit, jak by jednotlivé pracovní úkony mohli být dělány strukturovaně a mnohem efektivněji. Za pomoci standardizovaných časů a videa bylo zjištěno, že disbalanc ve výrobní lince je větší, než se očekávalo… bylo nutné provést opatření, která pomohla vyrovnat rozdíly mezi jednotlivými pracovišti. Nový výrobní čas klesl na 2,6 min (zlepšení téměř o 40%!) a jako bonus se také povedlo zlepšit ergonomii na pracovištích, což je klíčové z dlouhodobého hlediska

„Pomocí strukturované analýzy videa z našich operací můžeme napravit chyby a provést účinné změny. Naši zaměstnanci to přijali dobře, protože nejen že zvyšujeme efektivitu, ale také snižujeme riziko zranění. S AVIXem se neustále zlepšujeme”, říká Ronny Engqvist, Výrobní technik v Luxo Sweden.

Před a po

Balancovací graf v AVIXu jasně ukazuje situaci před a po analýze. Po provedení časové studie došlo k redukci jak samotných výrobních časů, tak k rebalancingu samotné linky. Výsledkem je časově efektivnější a plynulejší výrobní postup s lepší ergonomií a menším stresem na každé pracovní stanici.