AVIX Resource Balance

AVIX Suite modul

Efektivní optimalizace výroby

V modulu AVIX Resource Balance jsou jednotlivé pracovní úkony vybalancovány mezi různými pracovnimi stanicemi a take interně mezi operátory.

Modul AVIX Resource Balance zvládá více operátorů najednou a lze ho také použít k analýze pracovišť se závislostí člověka a stroje.

AVIX vizualizuje (graficky a číselně) ztráty způsobené nevyváženým vybalancováním procesů.
Finálním výstupem je pak rebalancovaná linka se sníženým množstvím ztrát a možnost vytisknout si aktualizovanou pracovní instrukci.

KONTAKTUJTE NÁS PRO ONLINE DEMONSTRACI

TOTE JE AVIX Resource Balance

  • Vytváření standardizovaných pracovních instrukcí
  • Práce s několika variantami najednou
  • Zobrazení vlivu výrobního plánu na vybalancování linky
  • Identifikace a redukce ztrát způsobených špatným vybalancováním
  • Zvýšení výkonu linky optimalizací procesního toku
  • Simulace budoucího vybalancování během projektování nových výrobních linek
  • Plánování výroby pro nový produkt nebo jeho variantu
  • Vylepšení layoutu existujících linek

Pracujte se správnými daty

Modul AVIX Resource Balance využívá analýzu vytvořenou v modulu AVIX Method. Výrobní linky lze simulovat se všemi možnými daty tak, aby se daly balancovat rychlým a snadným způsobem. Díky vzájemnému propojení jsou data aktualizována ve všech AVIX modulech v reálném čase – tím pádem budete mít vždy aktuální data pro efektivní analýzu.

Chytrá práce s variantami produktů

Společnosti bez velkého množství variant výrobků jsou vzácné! Použitím modulu AVIX Resource Balance můžete pro práci s vícero variantami používat logická pravidla. Díky tomu snadno uvidíte, jak různé produktové varianty ovlivní pracovní zátěž na jednotlivých pracovištích v kompletním výrobním procesu. Také snadno (vizuálně) zjistíte, jak rozdílný výrobní mix ovlivňuje vybalancování vašich linek.

Maximální kontrola ve vašich rukách

Během používání modulu AVIX Resource Balance budete mít plnou kontrolu nad jednotlivými pracovními úkony, součástkami a nástroji. Jakmile přesunete pracovní úkon na jinou stanici, zároveň se přesunou všechna související data, která byla s úkonem spojená. Po vytvoření nového vybalancování linky jsou informace o vykonávaných úkonech, pracovních instrukcích a použitých součástkách a nástrojích aktualizována pro všechna zasažená pracoviště.

Zvyšte produktivitu a efektivitu své výrobní linky pomocí AVIX Resource Balance.

AVIX Resource Balance Demo

Podívejte se na naše video a zjistěte více o AVIX Resource Balance.

AVIX Resource Balance Demo

Přečtěte si více o AVIX Suite

Chcete se o avixu dozvědět více?

Neváhejte nás kontaktovat! Pošlete zprávu a my odpovíme během 24 hodin.