VIZUÁLNÍ MANAGEMENT

2022-03-08

S tématem 5S je úzce spojeno další téma – vizuální management. Obecně se vizuální management používá téměř všude tam, kde velice rychle potřebujete získat orientaci (směrové šipky, čáry, ukazatele…), případně zjistit jestli je něco v pořádku a nemusíte se tím zabývat nebo naopak v nepořádku a od vás ke vyžadována nějaká akce.

Krásným příkladem z běžného života je například semafor – pomocí tří barev víme naprosto přesně, jak máme zareagovat…nebo kontrolka v autě, která nám říká, že máme nízkou hladinu vody v ostřikovačích nebo oleje. Tam se řídíme se nejen podle symbolu, ale také barvy, kde oranžová znamená varování, červená kritický stav, na který je třeba okamžitě reagovat.

Ve výrobě lze vizuální management rozdělit do několika oblastí:

 • Vizuální značení (společně s 5S)
  • Pomáhá s orientací na pracovišti, často spojené s 2.S – Srovnat a 4.S. – Standardizovat
  • Často pomáhá se zákonným značením či bezpečnosti na pracovišti
 • Vizuální (informační) displeje
  • Často se používají přímo ve výrobě, ukazují situaci ve výrobě, jak pomocí čísel, tak pomocí barev
  • V dnešní době jsou často digitální, ale v určitých situacích se vyplatí využívat ručně psaná data (například když chcete, aby operátoři každou hodinu vnímali, jestli dosáhli požadovaného cíle)
 • Vizuální metriky
  • Pomáhají se zorientovat v klíčových ukazatelích procesu, jako je například produktivita, šrot, prostoje, atd.
  • Součástí jsou často různé tabulky, grafy (typicky Paretův diagram), akční plány…
  • Odpovídají na otázky „Kde se momentálně nacházíme?“, „Plníme cíl?“, „Jaké máme problémy?“ „Jak problémy aktuálně řešíme?
 • Vizuální kontroly
  • Umožnují nám snadno a rychle zkontrolovat, zda je proces, či stroj v pořádku
  • Jedná se například o ukazatele s vyznačenou zelenou a červenou operační zónou, nebo barevně oddělená místa pro dobré a špatné kusy (pokud vidíme příliš mnoho dílů v červeném kontejneru, ukazuje to na nějaký problém v procesu.