Kontakta oss

AVIX DFX

Design For...

AviX DFX är samlingsnamnet för den modul där fokus läggs på produkten och dess konstruktion. AviX DFX förenklar och standardiserar sättet att arbeta med producerbarhetsfrågor, där stöd i form av exempel och sökfunktioner både förbättrar resultatet och gör arbetet roligare.

Helt enkelt ett visuellt analysstöd där förbättringsmöjligheter fångas upp redan i konstruktionsfasen.


DFA, DFA2, DFM, DFS...

DFX står för olika utvärderingsmetoder som har till syfte att förbättra konstruktioner ur olika avseenden. Här märks exempelvis DFA (Design For Assembly), DFM (Design For Manufacturing) eller DFS (Design For Service). När man arbetar med DFX-relaterade frågor utgör själva mötet ofta en stor del av vinsten i själva metoden, att ha ett bra verktyg där förslag och idéer dokumenteras är därför extra viktigt. Med DFX-analyser kan arbete och pengar sparas i produktutvecklingstadiet. Ofta kan antalet detaljer och moment för att producera en produkt minskas med 20-40%!

Manufacturing Bill Of Materials

I AviX DFX bygger man enkelt upp sin produktstruktur i trädform, vilket ger ett samlat grepp över produkter och moduler såväl som analyser. Givetvis går det att importera en MBOM och objekt från t.ex. Excel. En DFX-analys baseras på en ändamålsenlig mall, exempelvis DFA2 på detaljnivå. Under själva analysarbetet ställs man inför olika frågeställningar för de moduler och ingående detaljer man valt att analysera. Vägledande dokumentation för DFX-metodikens frågor samt egna ritningar, bilder och/eller filmer finns bekvämt tillgängliga i AviX DFX.

Skräddarsydda mallar

Programvaran är lättarbetad och har ett vägledande användargränssnitt. AviX DFX innehåller ett rikt utbud av mallar för flera standardmetoder. Dessutom är det möjligt att komplettera systemet genom att skapa egna mallar med anpassade frågeställningar efter behov. Virtuell produktutveckling underlättas då bilder, ritningar och annat dokumentationsmaterial enkelt kan kopplas till de analyser man utför.
Arbetet med AviX DFX utförs med fördel i tvärfunktionella arbetsgrupper, som exempelvis innefattar konstruktions- och produktionspersonal. Diskussioner som uppstår under analysens gång är värdefulla för samtliga parter och kommunikationen underlättas genom ett brett användande av DFX-metoderna inom organisationen.

Användnings­områden

Följ upp era DFX analyser på ett enklare sätt

Underlätta arbetet med att utvärdera, dokumentera och kommunicera monteringsaspekter

Utnyttja visuella hjälpmedel såsom videofilmer, ritningar och bilder

Arbetet i tvärfunktionella grupper understöds och kan bedrivas effektivare

Genom att använda AviX DFX kan produktutveckling effektiviseras och antalet prototyper minimeras

Producerbarhetsanalys av alternativa konstruktionsförslag gör det enklare att hitta den optimala konstruktionen

Befintliga produkter kan förbättras med AviX DFX genom att granska konstruktioner i syfte att identifiera och eliminera problem

AviX DFX Screenshots

Efter genomförd analys har ett antal konstruktionsrelaterade förbättringsförslag och kommentarer fångats upp. AviX DFX presenterar analysresultatet överskådligt och eleganta rapporter för vidare uppföljningsarbete kan genereras på ett ögonblick.

AviX Video Clips

AVIX Method demo

AVIX Method demo Movie

AviX Resource Balance Demo

AviX Resource Balance demo

AviX SMED demo

AviX SMED demo

Kontakta oss för en online demo eller presentation

Vi visar hur just ni kan utvecklas med AviX

Intresseanmälan

Avix Method

Öka produktiviteten i produktionsprocessen med stöd av ny modern teknik

Avix SMED

Minska omställningstider och producera mer med hjälp av AviX SMED

Avix Resource Balance

Reducera interna balanseringsförluster med AviX Resource Balance

Avix DFX

Effektivare produktutveckling och högre producerbarhet med AviX DFX

Avix FMEA

Styr din process och öka produktiviteten med färre stopp

Avix Ergo

Visuell ergonomi för förbättrad arbetsplats