Kontakta oss

AVIX Execution Optimizer

Orderexekvering och optimering

Med AviX Execution Optimizer kan produktionslinors leveransförmåga optimeras och analyseras med avseende på den liggande produktionsplanen.
Verktyget analyserar fram möjliga problem och förbättringsområden och visualiserar dessa i en färgkodad översiktsvy.
Genom att adressera dessa områden så kan den totala kapaciteten på produktionslinan ökas.


Korrekta genomsnitt

Klassisk genomsnittsbalans baseras på förenklade prognoser eller antagande om hur mycket av varje produkt eller variant som ska produceras i framtiden. Med AviX Execution Optimizer kan korrekta genomsnitt beräknas genom att analysera den liggande produktionsplanen.

Översiktsvy

Arbetsinnehållet på en station kan variera kraftigt mellan olika produkter och varianter. Beroende på den liggande produktionsplanen kan detta få oönskade konsekvenser. AviX Execution Optimizer visualiserar arbetsbelastningen för varje arbetsstation för varje order i en smart översiktsvy.

Undvik driftstörningar

AviX Execution Optimizer erbjuder ett sätt att identifiera och undvika vissa typer av driftstopp innan de händer. Arbetsinnehållet visualiseras och kan analyseras, över tid, för varje enskild order i produktionsprogrammet och på så sätt kan åtgärder utföras för att lösa eventuella problem.  

Heap map visar framtida problem

AviX Execution Optimizer är en tilläggsmodul som används tillsammans med AviX Resource Balance. Execution Optimizer gör AviX ännu mer kraftfullt när det kommer till avancerad balansering, orderhantering, ordermixar mm.

Användnings­områden

Importfunktion

Importera ordrar och konfigurationer

Simulering utan ordrar

Simulera "heat map" med statistisk födelning

Produktmix

Skapa produktmix baserad på ordrar

Avancerad balansering

Med hjälp av "heat map" upptäcks framtida balanseringsproblem

AviX Execution Optimizer Screenshots

AviX Execution Optimizer filmklipp

Kontakta oss för en online demo eller presentation

Vi visar hur just ni kan utvecklas med AviX

Intresseanmälan