Kontakta oss

AVIX FMEA

Failure Mode & Effects Analysis

Sök, hitta och prioritera rätt FMEA-åtgärder för förebyggande av kvalitetsavvikelser oavsett om orsakerna är process- eller konstruktionsrelaterade.
AviX FMEA gör det möjligt att på ett nytt och enkelt sätt genomföra kraftfulla FMEA-analyser.
Modulen ger dig möjlighet att enkelt ändra, följa upp och förbättra er FMEA, och samtidigt spara all data på ett mycket visuellt och organiserat sätt.


Snabbt!

Genom att knyta FMEA analysen till AviX Method snabbas analysarbetet upp genom att koppla analysen till den väldokumenterade processen. Varje steg i processen kan snabbt granskas och dokumenteras. Till varje FMEA analys finns en film kopplad. Vid analystillfället ger detta ett bra stöd då filmen är pedagogisk viktig vid kommunikation, dokumentation och presentation.

Involvera medarbetarna

Att arbeta med film och dokumenterad process då FMEA-analysen genomförs gör det lättare att arbeta i grupp där flera olika personers kompetenser tas tillvara. Det blir en pedagogisk genomgång av processen och produkten där samtliga kvalitetsbrister tas upp.

Risk Priority Number

Beräkna RPN för produkt eller process. Genom att analysera produkterna kopplade till processen kan ett RPN ges för både produkt och process. Alla FMEA-analysblad kan exporteras till olika format samt skrivas ut för produkt och process samt åtgärdsrapporter med ansvariga sorterade efter RPN skapas automatiskt.

Funktioner & finesser

Film kopplad till de processer som bedöms. Detta höjer kvaliteten på analysen och sparar tid.

FMEA-analyserna hålls uppdaterade automatiskt vid balansering av linan, vilket sparar mycket tid och frustration.

Åtgärder som beslutas på FMEA-möten dokumenteras i AviX och skrivs enkelt ut i en rapport med ansvarig, deadline, prioritet och status.

AviX FMEA varnar när kontroll och/eller åtgärd krävs. Det innebär bland annat att det finns en direkt koppling från FMEA till Styrplan.

Styrplanen skapas automatiskt när FMEA analysen skapas.

Alla skalor och bedömningsmallar är anpassningsbara.

Skapa FMEA-analyser i linje med AIAG FMEA referensmanual (PPAP).
P-FMEA uppfyller de senaste AIAG kraven.

Skapa FMEA-analyser i linje med ISO/TS 16949.

AviX FMEA Screenshots

Undvik sena och kostsamma konstruktions- och processbrister genom att utföra AviX FMEA-analyser. Det blir enklare att styra processen rätt och undvika att upprepa tidigare misstag genom att lagra data om problem och lösningar. Resultatet blir färre stopp i produktionen och därmed ett ökat flöde och bättre produktivitet.


AviX Video Clips

AVIX Method demo

AVIX Method demo Movie

AviX Resource Balance Demo

AviX Resource Balance demo

AviX SMED demo

AviX SMED demo

Kontakta oss för en online demo eller presentation

Vi visar hur just ni kan utvecklas med AviX

Intresseanmälan

Avix Method

Öka produktiviteten i produktionsprocessen med stöd av ny modern teknik

Avix SMED

Minska omställningstider och producera mer med hjälp av AviX SMED

Avix Resource Balance

Reducera interna balanseringsförluster med AviX Resource Balance

Avix DFX

Effektivare produktutveckling och högre producerbarhet med AviX DFX

Avix FMEA

Styr din process och öka produktiviteten med färre stopp

Avix Ergo

Visuell ergonomi för förbättrad arbetsplats