Kontakta oss

AVIX Method

Metod- & Tidsstudier

AviX Method använder sig av MTM-baserade standardtider för att tidsätta arbetsoperationer och skapar på så sätt grunddata för balansering och kalkylering.
En enkel och snabb analysmetod ger detaljerad information om tider från enskilda arbetsoperationer till hela produktionslinor.
Standardtiderna som ges kan användas till förbättringsarbete, kapacitetsberäkningar, kalkyler och andra typer av beslutsunderlag.


Videofilm

Genom videoteknik skapar man engagemang hos berörda medarbetare och produktionen störs inte. Videotekniken har många fördelar såsom stöd för snabba och korrekta metodanalyser och ger ett visuellt stöd för att kommunicera förbättringar och resultat.

Hitta förbättringspotentialen

AviX Method kan genom sin analysmetodik urskilja vilka beståndsdelar i monteringsarbetet som konsumerar mest resurser. Därigenom är det enkelt att identifiera de områden som har den största förbättringspotentialen. Tidsbesparingen simuleras direkt för olika förbättringsförslag och ger ett ökat beslutsunderlag för kommande investeringar.

Förenklad kommunikation

Kombinationen av detaljerade och aggregerade tider, färger och videofilm gör AviX Method till ett flexibelt och pedagogiskt verktyg vid presentationer. Det har aldrig varit enklare att förklara en komplex monteringsprocess. Denna fördel är ett måste för företag som strävar efter att bli bäst i världen inom deras område.

Time study of value adding vs. non-value adding activities

Användnings­områden

Tid- och Metodstudier (AviX Tid, MTM, Klockstudie)

Produktivitetsutveckling för enskilda arbetsstationer

Optimering av layout och använd metod för enskilda arbetsstationer

Optimering av hjälpverktyg för den enskilda arbetsstationen

Optimering av produktens konstruktion för montering

Mätning av produktivitet för olika produkter och varianter i produktionsprocessen

Presentation av nuläge och simulering av framtida produktion

Skapa skräddarsydda standard-operationsblad

Tidsimulering av förbättringsförslag

Skapar engagemang inom Kaizengrupperna i förbättringsarbetet

AviX Method Screenshots

Genom den inbyggda pedagogiken som finns i programmet kan alla som arbetar i produktionen vara med i förbättringsarbetet. Metoden använder sig av tre färger för att tydliggöra förluster, semiproduktivitet och produktivitet.
Genom att arbeta med metoden står det snart klart för alla var förlusterna finns samt vilka åtgärder som måste vidtas.


AviX Video Clips

AVIX Method demo

AVIX Method demo Movie

AviX Resource Balance Demo

AviX Resource Balance demo

AviX SMED demo

AviX SMED demo

AviX FMEA demo

AviX FMEA demo

AviX DFX demo

AviX DFX demo

AviX Ergo demo

AviX Ergo demo

AviX Changeover report

AviX Excel export (dump)

Adding and printing pictures in report

Shows how to add pictures to a process sequence...

AviX asssignees in Resource Balance

AviX machine resource handling

AviX adding screenshots

AviX easy adding from clipboard

AviX art. number filtering

AviX touch screen drag & drop balancing

Kontakta oss för en online demo eller presentation

Vi visar hur just ni kan utvecklas med AviX

Intresseanmälan

Avix Method

Öka produktiviteten i produktionsprocessen med stöd av ny modern teknik

Avix SMED

Minska omställningstider och producera mer med hjälp av AviX SMED

Avix Resource Balance

Reducera interna balanseringsförluster med AviX Resource Balance

Avix DFX

Effektivare produktutveckling och högre producerbarhet med AviX DFX

Avix FMEA

Styr din process och öka produktiviteten med färre stopp

Avix Ergo

Visuell ergonomi för förbättrad arbetsplats