Kontakta oss

AVIX Resource Balance

Effektiv flödesomptimering

I AviX Resource Balance kan hela produktionslinor byggas upp med all tänkbar data för att stödja arbetet med balansering på ett snabbt och enkelt sätt. Verktyget visualiserar förluster orsakade av ojämnt arbetsinnehåll såväl mellan stationer som mellan montörer. Dessa förluster presenteras visuellt i en graf och numeriskt i en dynamisk tabell. Genom att reducera förlusterna ökar produktiviteten och olika förslag till bättre sekvens och arbetsfördelning tas enkelt fram.


Korrekt grunddata

I AviX Resource Balance samlas samtliga analyser från AviX Method. Därmed kan hela produktionslinor byggas upp med all tänkbar data för att arbeta med balansering på ett snabbt och enkelt sätt. Balansera din lina med korrekta grunddata som är tilldelade på varje arbetsstation från AviX Method. Balanseringen utförs sedan med hjälp av dessa tider och när förbättringar genomförs uppdateras tiderna i alla AviX- moduler.

Smart varianthantering

Företag som inte har en stor mängd varianter att producera är sällsynta. I AviX Resource Balance arbetar man som regel med många varianter samtidigt. Dessa hanteras enkelt genom en smart varianthantering. Resultat för hur de olika produkterna och varianterna belastar varje enskild arbetsstation ges. Det finns också stöd för att se hur en prognostiserad produktmix slår på den genomsnittliga balansen.

Maximal kontroll

I AviX Resource Balance har man full kontroll vid balanseringen. Alla arbetsmoment samt tillhörande objekt, komponenter och verktyg flyttas med vid en ombalansering. Vid ett nytt balanseringsförslag finns automatiskt information om vilka arbetsuppgifter som skall utföras på arbetsstationen med tillhörande arbetsinstruktioner samt vilket material och vilka verktyg som skall finnas på stationen.

Användnings­områden

Öka linans effektivitet genom jämnare flöde

Simulera ny balans vid uppbyggnad av nya produktionslinor

Planera produktionsprocessen för ny produkt/variant

Layoutförbättringar på befintlig line

Skapa standardiserade arbetsinstruktioner

Arbeta med multipla varianter samtidigt

Se hur en prognostiserad produktmix slår på den genomsnittsliga balansen

Påvisa och reducera interna balanseringsförluster

AviX Resource Balance Screenshots

Genom drag’n drop-balansering i AviX Resource Balance är det möjligt att följa förbättringar i balansen när olika arbetstempon byter arbetsstationer.
Ett produktivitetsresultat ges direkt efter varje steg i balanseringen.

AviX Resource Balance är byggd för att användas som ett kommunikationsmedel. Kombinationen av verkliga tider, diagram och färger gör AviX Resource Balance till ett visuellt verktyg vid presentationer av olika balanseringsscenarier.


AviX Video Clips

AVIX Method demo

AVIX Method demo Movie

AviX Resource Balance Demo

AviX Resource Balance demo

AviX SMED demo

AviX SMED demo

Kontakta oss för en online demo eller presentation

Vi visar hur just ni kan utvecklas med AviX

Intresseanmälan

Avix Method

Öka produktiviteten i produktionsprocessen med stöd av ny modern teknik

Avix SMED

Minska omställningstider och producera mer med hjälp av AviX SMED

Avix Resource Balance

Reducera interna balanseringsförluster med AviX Resource Balance

Avix DFX

Effektivare produktutveckling och högre producerbarhet med AviX DFX

Avix FMEA

Styr din process och öka produktiviteten med färre stopp

Avix Ergo

Visuell ergonomi för förbättrad arbetsplats