Kontakta oss

AVIX SMED

Single Minute Exchange of Die

Minska omställningstiden och producera mer med hjälp av AviX SMED!
Ju snabbare och effektivare en omställning kan genomföras desto mindre blir stilleståndstiden och produktiviteten ökar.
Tänk den optimala omställningen som ett pit-stop i Formel 1. Det ska gå enkelt, snabbt och på rätt sätt.
Få kontroll och visuell översikt av omställningsprocessen med AviX SMED.


Intuitivt

AviX SMED ger ett mycket intuitivt förhållningssätt till SMED-principen vilket gör att inga specialkunskaper krävs. Detta underlättar arbetet med mer fördjupade analyser av den inre omställningen med möjlighet att standardtidssätta enskilda operationer för att hitta den bästa arbetsmetoden. Standardtidssättningen gör det också möjligt att simulera tänkta förbättringar för att få en uppfattning om utfallet av en förbättringsåtgärd.

Interna & Externa aktiviteter

Filmning visualiserar omställningen och eliminerar risken för att viktiga händelser eller problem går förlorade i analysen. Omställningens strukturuppbyggnad i AviX går snabbt även vid långa (>1h) omställningar och ger direkt indelning i inre (intern) och yttre (extern) omställningstid. Med filmen underlättas också kommunikationen inom förbättringsgruppen och utåt mot andra delar av organisationen.

Flera resurser

AviX hantering av olika resurser gör det möjligt att analysera flera operatörer som arbetar parallellt. Även processer med multipla maskiner kan analyseras. Med inbyggd logik separeras samtidiga arbetsmoment som startas eller avslutas före ett annat. Det blir också lätt att se hur lång tid som spenderas på olika arbetsmoment och se det faktiska tidsförhållandet mellan nödvändiga moment och problem.

Användnings­områden

Snabbt & Överskådligt

Tydlig presentation av tidsåtgång och utnyttjandegrad

Lätt att flytta interna/externa moment genom ”drag and drop”

Ingen "tröskel" fram till resultat

Analysen görs stegvis. Från snabb/grov till djup/detaljerad

Arbetsinstruktioner skapas "på köpet"

Hantering av multipla resurser

Lätt att simulera effekten av t.ex. ytterligare en ställare

SMED blir enkelt och intressant för alla!

Enkel prioritering av förändringar av metod och layout

AviX SMED Screenshots

AviX SMED ger en tydlig visuell översikt och indikation på tidsåtgången för olika arbetsmoment.

Färdiga rapporter ger underlag för instruktioner och kan enkelt skrivas ut, med eller utan bilder.


AviX Video Clips

AVIX Method demo

AVIX Method demo Movie

AviX Resource Balance Demo

AviX Resource Balance demo

AviX SMED demo

AviX SMED demo

Kontakta oss för en online demo eller presentation

Vi visar hur just ni kan utvecklas med AviX

Intresseanmälan

Avix Method

Öka produktiviteten i produktionsprocessen med stöd av ny modern teknik

Avix SMED

Minska omställningstider och producera mer med hjälp av AviX SMED

Avix Resource Balance

Reducera interna balanseringsförluster med AviX Resource Balance

Avix DFX

Effektivare produktutveckling och högre producerbarhet med AviX DFX

Avix FMEA

Styr din process och öka produktiviteten med färre stopp

Avix Ergo

Visuell ergonomi för förbättrad arbetsplats