Kontakta oss

AVIX Method

AviX® Method är en tid- och metodstudie-programvara för manuellt arbete inom tillverkande industri. AviX® Method används framgångsrikt för att öka produktiviteten och sänka cykeltiden på liner och arbetsstationer.  

ADITRO

Aditros tjänster för logistik omfattar hela leveranskedjan – från lager och distribution till fullt integrerade logistiklösningar. Det är helhetslösningen som stärker Aditro Logistics i Umeå som underleverantör i kombination med bra priser och högt fokus på kvalité och leveransprecision.

VARFÖR AVIX®?
Aditro valde att satsa på produktionsteknik i lågkonjunkturens inledande skede för att i tid se över att man sysslar med rätt saker då marginalerna krymper. Magnus Brömster, Operation & Quality Manager kom i kontakt med AviX® genom tidigare jobb på Volvo och hade redan goda erfarenheter av hur programvaran får folk att förstå vad som händer i produktionen. 
Möjligheten att göra en metodstudie i lugn och ro på kontoret är ett starkt skäl till valet av system. ”Det är först nu vi tycker att vi har tid att göra de nödvändiga förändringarna i produktionen. När det väl vänder vill vi kliva ur lågkonjunkturen på topp”.

10 VECKOR HAR GETT UPP TILL 28 %!
På tio veckor har Aditro Umeå lyckats sänka sina operationstider med upp till 28 % som mest på ett enskilt flöde. Med tanke på de rationaliseringskrav Aditro har på sig från kunder på 3 % årligen på totalkostnaden är de nöjda med att merparten av förbättringar åstadkommits genom layoutförändringar och ett fåtal investeringar. ”De stora kostnadssänkningarna har uteblivit än så länge, men det beror mer på de låga volymerna i vår produktion så här långt. Vi kommer att se mer av det när vi ökar i produktionsvolym igen”
Anders Westman, produktionsingenjör säger att ”tidigare har vi varken haft tid eller råd att titta på de billiga förbättringarna. AviX® har påvisat hur mycket tid vi egentligen lägger på att gå, något vi lagt allt för lite vikt vid tidigare”.

FACKET MED FRÅN BÖRJAN
Redan från början var facket med i utvärderingen av AviX® och har haft en positiv hållning igenom processen. Sedan införandet har förståelsen för vad som ligger till grund för förhandlingar mellan fack och företag ökat markant. ”Förhandlingarna har tagit en ny vändning i och med AviX®. Det är enklare att komma överens mellan fack och företag. Båda parter har accepterat systemet som ett sätt att arbeta, vilket tagit diskussionerna fram till kärnfrågan direkt”, säger Magnus.
Något som David Norman, facklig representant på Aditro framhåller är att ”AviX® är rättvist och inte till nackdel för någon del i företaget. Att AviX® påvisar dåliga arbetsställningar och de förluster det medför är väldigt attraktivt. Att få oergonomi beskrivet både i tid, med färg och genom filmen påvisar verkligen på ett bra sätt var personalen utsätts för dålig ergonomi. Samtidigt kan vi enkelt sätta ett pris på varje oergonomiskt moment och räkna fram en pay off-tid för en eventuell investering. Förut köpte vi en lösning och hoppades på att det skulle lösa problemet".

NYA ARBETSSÄTT
Efter ett tag med AviX® har Aditro naturligt glidit in på nya metoder i förbättringsarbetet. ”Det är enklare att påvisa nyttan av specifika förändringar i layout och metod. Vi gör numera förändringarna tillsammans; tekniker, fack och gruppledare”. Först analyseras nuläget, sedan genomförs en förändring. En ny analys görs sedan för att verifiera resultatet. ”Alla parter kommer nu överens genom hela förändringen av ett moment, samtidigt som vi kunnat förenkla och snabba upp arbetet. Tidigare kunde vi bara gissa vad en förändring skulle ge. Numera vet vi innan något görs hur det kommer att påverka produktionen och arbetsmiljön”.
Aditro planerar även att införa mindre arbetsgrupper bestående av fack, operatörer och tekniker och öka ansvaret hos operatörerna som har chansen att ha hand om förbättringsarbetet i ett eget område. ”Vi ser AviX® som ett bra instrument för att förbättra sin arbetsplats och arbets¬miljö” säger Magnus Brömster.

Ladda ner fallstudie

"Alla parter kommer nu överens genom hela förändringen av ett moment, samtidigt som vi kunnat förenkla och snabba upp arbetet. Tidigare kunde vi bara gissa vad en förändring skulle ge"