Kontakta oss

AVIX Method

AviX® Method är en tid- och metodstudie-programvara för manuellt arbete inom tillverkande industri. AviX® Method används framgångsrikt för att öka produktiviteten och sänka cykeltiden på liner och arbetsstationer.  

ISABERG RAPID

Isaberg Rapid AB är ett av världens ledande företag inom häftbranschen, med försäljning till över 140 länder världen över. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför kontorshäftare, häftverktyg och limpistoler samt elektriska insatshäftare till ledande tillverkare av kopiatorer och skrivare. Isaberg Rapid har en mångårig erfarenhet och produktkännedom som få företag kan erbjuda. Genom sin egen utvecklingsavdelning, högteknologiska produktion samt sitt globala nätverk av återförsäljare, är Rapid idag välkänt världen över. Rapid är kända för att tillfredsställa kundbehov som; användarvänlighet, hög kvalitet och innovativa produkter.

SOLME ENGINEERING SERVICES 
En förutsättning för att kunna arbeta med förbättringsarbete är att först ta reda på hur nuläget ser ut. Genom ett samarbete mellan Isaberg Rapid och Solme Engineering Services tog man fram analyser av nuläget för de olika monteringarna. Nästintill all produktion i fabriken i Hestra kartlades. Anledningen till att Rapid väljer att använda just AviX® är att det finns en önskan att få produktionstiderna i standardtidsformat och att det ska vara lätt att kommunicera resultatet med produktionspersonalen.

FÖRBÄTTRINGSGRUPPER
Isaberg Rapid har skapat tvärfunktionella förbättringsgrupper som aktivt arbetar med förbättringsåtgärder i produktionen. Förbättringsgrupperna studerar resultatet av analyserna i AviX® och diskuterar: Varför ser det ut så här idag? Vad kan vi göra annorlunda? etc. 
 
Produktionstekniker Martin Skärin säger att: ”Acceptansen för tid- och metodstudier har ökat markant sedan införandet av AviX®. Nu har de tidigare diskussionerna om tidernas korrekthet helt uteblivet tack vare att systemet är så visuellt”. Rapid arbetar således idag aktivt med sina produktionsförluster i stället för att som tidigare diskutera underlaget.
 
PRODUKTIONSPERSONAL ”TÄNKER” FÖRBÄTTRING
AviX® påvisar dåliga arbetsställningar och förluster på ett visuellt sätt genom att beskriva dessa i tid, med färg och genom film. ”Produktionspersonalen kan nu själva se i analyserna hur de monterar och vad som är förluster”, säger produktionstekniker Åse Dalmyr. ”Det har på senare tid blivit mer och mer vanligt att produktionspersonalen tänker på vilken metod de använder och hur layouten på stationerna ser ut”, fortsätter Martin Skärin. 
 
ANVÄNDNING AV AVIX REDAN I KONSTRUKTIONSFASEN
I utvecklingsfasen har helt nya arbetssätt införts. Produktionsteknik genomför studier på CAD-material i ett tidigt skede och simulerar ett tänkt monteringsförfarande. Metoden analyseras i AviX® och utifrån det tas framtida produktionstider fram i ett mycket tidigt skede. Produktionsteknikerna är mycket nöjda med resultatet när de jämfört den simulerade tiden med den verkliga tiden för produkten i produktion. Resultatet används sedan för att ta fram lönekostnader och på så vis få en bättre träffsäkerhet när produkterna ska prissättas.