Kontakta oss

AVIX Method

AviX® Method är en tid- och metodstudie-programvara för manuellt arbete inom tillverkande industri. AviX® Method används framgångsrikt för att öka produktiviteten och sänka cykeltiden på liner och arbetsstationer.  

LUXO SVERIGE

Luxo Sverige AB är en modern produktionsenhet som fokuserar på totala belysningslösningar för den professionella marknaden. Fabriken i Målilla arbetar med stor flexibilitet och lyhördhet för kundönskemål i kombination med korta leveranstider.

Företaget genomförde i våras ett pilotprojekt som påvisade nyttan med AviX®. Med goda resultat och en positiv erfarenhet fortsätter nu Luxo att optimera verksamheten genom eget användande av konceptet.

Den aktuella linan hade en viss takttid för en populär variant av en produkt. Syftet var att analysera hur mycket effektivare momentet gick att göra på ett mer strukturerat sätt. Med hjälp av standardtider och videofilm upptäcktes att obalansen i linan var större än de trodde och åtgärder sattes in för att jämna ut flödet. Den nya möjliga takten hamnade på nästan 40 procent kortare tid än tidigare, utan stress! 
På köpet lyckades de också eliminera en del dålig ergonomi, vilket är viktigt för långsiktig effektiv produktion.

– Med strukturerad videoanalys av våra arbetsmoment kan vi korrigera fel och förändra effektivt. Arbetet har mottagits väl av medarbetarna då vi både ökar effektiviteten och minskar risken för arbetsskador. Vi skapar ständiga förbättringar med AviX®, säger Ronny Engqvist, produktionstekniker på Luxo.