Kontakta oss

Skaffa AviX

Tid är alltid värdefull, därför är det viktigt att snabbt och enkelt utvärdera och komma igång med AviX - Svårare är det inte!

Jo, en sak till, vi tycker om att träffa våra kunder och åker dit våra kunder finns. Det spelar ingen roll om det är 80, 800 eller 8000 km. Vi är vana, våra kunder finns över hela världen.  Så är det bara.

Steg 1 - Kontakta oss

Det enklaste och mest givande är att ha ett samtal om vad ni har för behov och hur AviX kan stötta det produktionstekniska arbetet, och hjälpa nå era mål.

Ett första förutsättningslöst samtal ger oss en mycket tydligare bild av vad som skall uppnås, och vi kan dela med oss av våra erfarenheter från tusentals konsulttimmar och hundratals AviX användare.

Steg 2 - Ett första möte

Det mest effektiva är att faktiskt titta på AviX tillsammans - Det kan vara ett telefonmöte, webb-möte (WebEx, Skype etc.) eller om vi besöker Er på plats. Tid är värdefullt, och det är mycket bättre att snabbt komma till en slutsats hur ni kan komma vidare med AviX.

Ett möte brukar ta 30-90 minuter beroende på fokusområden och vad vi avtalat.

Steg 3 - Pilotprojekt

Vi genomför ett pilotprojekt tillsammans. Pilotprojektet är vanligtvis 2-3 dagar, och är det mest effektiva sättet för intresserade och potentiella användare att få reda på mer om AviX. Under pilotprojektet jobbar vi aktivt i AviX, testar och utvärderar. Det hela mynnar ut i ett resultat- och beslutsunderlag.

Time study of value adding vs. non-value adding activities

3 bra anledningar att genomföra ett pilotprojekt!

Beslutsunderlag

I ett pilotprojekt tar vi tillsammans fram ett beslutsunderlag. Det är viktigt! Vi vill att våra kunder ska vara säkra på att AviX är rätt val. Dessutom är tid värdefullt, och därför är det viktigt att enkelt kunna fatta beslut.

Provköra, klämma & känna

Vem vill köpa en mjukvara utan att först prova? Vi tycker svaret är självklart, och pilotprojektet ger alla potentiella användare möjlighet att lära sig och använda AviX tillsammans med oss.

Testa ett verkligt fall

Olika industrier har olika förutsättningar i sin produktionsmiljö. Ett pilotprojekt är ingen "demo" av AviX, det är ett tillfälle att använda AviX skarpt med Era förutsättningar och testa hur AviX passar in i alla andra processer.

Hur gjorde SAPA för att komma igång med AviX?

För SAPA Heat Transfer var det naturliga första steget att genomföra ett pilotprojekt för att se systemets fulla potential. ”Under pilotprojektet möttes vi av kunnig och engagerad personal från Solme som även fanns med parallellt för att stötta vid behov under införandet”.

Läs SAPA Success story

3 bra anledningar att skaffa AviX

Mjukvarustöd

AviX är ett sätt att samla all data för t.ex. tids- och metodstudier, line balansering och FMEA på ett och samma ställe i ett och samma system. Det gör det enklare att administrera och uppdatera. Framförallt är det mycket enklare och effektivare än att samla information från t.ex. en tidsstudie som gjorts med penna och papper, en arbetsinstruktion i Word och en artikellista från Excel.

AviX kan också enkelt utbyta information med andra system via XML-format.

En röd tråd

Informationen hänger ihop i AviX - En förändring i tidsstudien för en arbetsstation påverkar direkt balansen för linen och arbetsinstruktionen. Detta är en enorm fördel eftersom det förenklar det som oftast är ett stort problem för den produktionstekniska avdelningen: Att hålla informationen uppdaterad och korrekt. Annars är det stor risk att underlaget blir förlegat och alla tappar tilltro till instruktioner och dokumentation.

Vi kallar det produktionsteknisk effektivitet!

Det är enkelt!

AviX är erkänt enkelt att använda, det vet vi från hundratals användare. Det tar t.ex. bara 1 dag att lära sig grunderna i en AviX modul, men de flesta kan använda AviX redan efter att ha genomfört ett pilotprojekt.

Kontakta oss för ett webb-möte eller besök

Jag vill kontakta Solme