Arbetsinstruktioner

Monteringsinstruktioner, Elementblad, Ställinstruktioner, SOP, Engineered Labor Standards…

Processdokumentation

Det finns många olika namn på dokument som beskriver arbetsmetoden – Vi förstår vikten av tydliga och koncisa arbetsinstruktioner för att säkra kvalitet, produktivitet och förutsägbarhet i din verksamhet. Det är därför vi erbjuder en rad lösningar, inklusive standardmallar, anpassade mallar och digitala/interaktiva format för att tillhandahålla ett arbetssätt som passar din organisation. Med våra lösningar kan du säkerställa en tydlig koppling mellan den faktiska processen och arbetsinstruktionen, vilket leder till förenklad hantering och bättre kvalitet i dokumentationen.

AVIX har ett antal inbyggda standardokument och instruktioner, anpassade för både skärm och utskrift, och lämpar sig därför utmärkt som processdokumentationsverktyg.

Nedan finns några exempel på processdokumentation. Dessa är på engelska men är tillgängliga på alla 12 språk i AVIX.

Automatiska arbetsinstruktioner

Genom att använda produktspecifikationer och variantkoder kan AVIX automatiskt skapa specifika arbetsinstruktioner för varje produktkonfiguration eller variant, vilket minskar tiden och resurserna som krävs för att skapa arbetsinstruktioner manuellt.

Den här funktionen är särskilt användbar för dem som producerar ett stort antal produktvarianter, eftersom det bidrar till att minska risken för mänskliga fel och förbättrar kvaliteten i dokumenten. Genom att förenkla processen att skapa arbetsinstruktioner kan tid frigöras och fokus läggas på andra viktiga uppgifter som syftar till att förbättra tillverkningsprocessen.

AVIX standardmallar

Den Generella analysrapporten visar hur mycket tid som är VA respektive NVA, samt Semi-VA och väntan. Även tid per aktivitet visas tydligt.

Balansrapporten visar grafiskt varje stations beläggningsgrad och dess tempon, per produktvariant i förhållande till takten. Även en produktmix kan presenteras.
Omställningsinstruktionen visar längs en tidslinje hur maskinomställningen ska se ut, samt vem som ska göra vad och när. Även inre och yttre aktiviteter visas.
Förlustrapporten anger var- och hur mycket förlusttid som finns på respektive arbetsstation. Även dålig ergonomi belyses tydligt.

Kundanpassade mallar

Ett klassiskt Elementblad med hur, vad och varför samt säkerhetssymboler.
En lista över klickbara tempon som öppnar en filmspelare som spelar upp specifik uppgift.
Rapporten ovan är en filmrapport med bilder, symboler och klickbara tempon som öppnar en filmspelare som spelar upp specifik uppgift.
Standardiserad Arbetsinstruktion med mindre och fler bilder på samma sida, symboler och använda verktyg m.m.

Digitala arbetsinstruktioner

AviX strukturen/sekvensen

Arbetsinstruktioner i en webbläsare

Via en webbläsare kan arbetsinstruktionen presenteras, och den återspeglar precis samma information som finns i AviX. Med andra ord, dina förändringar i AviX blir direkt tillgängliga för operatör/montör.

En webbläsare gör det dessutom möjligt att komma åt informationen via en enhet med webbläsare, t.ex. pekskärm, dator och Tablets.

AviX shop floor viewer

AVIX SFV (AVIX Shop Floor Viewer) är en fulländad lösning för digitala arbetsinstruktioner. Hanteringen av metod- och tidsdata utförs på samma sätt som tidigare i AVIX, men alla instruktioner kan publiceras för åtkomst via en webbläsare. Detta är en enorm fördel eftersom det säkerställer att montör/operatör enkelt kommer åt rätt arbetsinstruktion, och att den är uppdaterad!

Samma data i webbläsaren, bilder, tider och film
Kontakta oss för ett webbmöte eller besök