AVIX SUITE

Systemstöd för Lean-arbete

Systemstöd

Vi lever i en s.k. ”Raplex” värld (rapid and complex). Förändringar sker dagligen och i allt snabbare takt, därmed ställs det höga krav på att kunna följa med förändringarna. AviX är ett komplett systemstöd för att förbättra företags lönsamhet genom att knyta samman och effektivisera det produktionstekniska arbetet inom produktionsoptimering, produktionseffektivitet, produktutveckling och producerbarhet.

Majoriteten av de företag som aktivt arbetar med Lean Production är väldigt duktiga på de verktyg som ingår, t.ex. 5S, Kaizen och standardiserat arbete. Den stora utmaningen är vad som skulle kunna kallas den tekniska produktiviteten – Det är tidsmässigt och administrativt krävande för den produktionstekniska avdelningen att hålla ihop alla metoder, verktyg och dokument. Dessutom har avdelningen begränsat med resurser.

Tillverkande företag world-wide använder AviX för bl.a. metod- och tidsstudierline balanseringFMEASMEDarbetsinstruktioner och DFA – Framförallt har AVIX hjälpt hundratals företag förbättra sina processer.

Vi kallar det produktionsteknisk effektivitet!

Kontakta oss för ett möte eller demonstration

Moduler

Method

Öka produktiviteten i produktionsprocessen genom att analysera aktiviteter och tider.

Resource Balance

Reducera interna balanseringsförluster.

FMEA

Styr din process och öka produktiviteten med färre stopp.

SMED

Minska omställningstider och producera mer.

DFX

Effektivare produktutveckling och högre producerbarhet.

ERGO

Visuell ergonomi för förbättrad arbetsplats.

 • Förbättringar i produktionsprocessen, detaljerna från AviX-analysen gör det enkelt och visuellt att påvisa förbättringspotential och problem.
 • Minskad uppdaterings & hanteringstid, all data hänger ihop d.v.s. en förändring av metodsekvensen påverkar direkt balansen och arbetsinstruktionen.
 • Gör mer på mindre tid, när du analyserar data i AviX så skapas inte bara en sekvens utan även t.ex. metod/tidsstudien, arbetsinstruktionen och P-FMEA.

AVIX översikt

Method
Processanalys och dokumentation
 • Baserat på video, CAD-animering eller 3D-modell
 • Processtider från klocka, MTM, SAM, UAS, etc.
 • Möjlighet att importera MBOM och verktygslistor
 • Multispråkstöd
Resource Balance
Linebalansering och exekveringsoptimering
 • Balans mellan arbetsstationer och resurser
 • Hantera produktvaritioner
 • Balanser för mixmodel & produktmix
 • Balansering baserat på ordrar
FMEA
Feleffektsanalys
 • D-FMEA
 • P-FMEA
 • Automatisk kontrollplan
 • Anpassningsbar FMEA mall
 • AIAG mall
ERGO
AVIX översikt - Ergonomianalys
Ergonomianalys
 • Analys per arbetsstation och process
 • Borg CR-10
 • ErgoSAM
SMED
AVIX översikt - SMED
SMED/omställningsanalys
 • Reducera omställningstider
 • Hantera multipla operatörer
 • Minimera downtime
 • Lämpligt även för serviceoperationer
DFX
AVIX översikt - DFX
Design for X
 • Design for assembly
 • Upptäck designproblem tidigt
 • DFA/DFA2
 • Standardisera metodiken för producerbarhet
Skapa output
Skapa dokument/data för
 • Omställningsinstruktioner
 • Arbetsinstruktioner
 • Artiklar och verktyg
 • Åtgärdplaner
 • Multispråkstöd
 • PDF, XLSX, DOCX, PPTX dokument
 • XML/data export
 • Webb baserat
 • Filminstruktioner
R

Mjukvarustöd

AVIX är ett sätt att samla all data för t.ex. metod- och tidsstudier, line balansering och FMEA på ett och samma ställe i ett och samma system. Det gör det enklare att administrera och uppdatera. Framförallt är det mycket enklare och effektivare än att samla information från t.ex. en tidsstudie som gjorts med penna och papper, en arbetsinstruktion i Word och en artikellista från Excel. AviX kan också enkelt utbyta information med andra system via XML-format.

R

En röd tråd

Informationen hänger ihop i AVIX – En förändring i tidsstudien för en arbetsstation påverkar direkt balansen för linen och arbetsinstruktionen. Detta är en enorm fördel eftersom det förenklar det som oftast är ett stort problem för den produktionstekniska avdelningen: Att hålla informationen uppdaterad och korrekt. Annars är det stor risk att underlaget blir förlegat och alla tappar tilltro till instruktioner och dokumentation. Vi kallar det produktionsteknisk effektivitet!

R

Det är enkelt!

AviX är erkänt enkelt att använda, det vet vi från hundratals användare. Det tar t.ex. bara 1 dag att lära sig grunderna i en AviX modul, men de flesta kan använda AviX redan efter att ha genomfört ett pilotprojekt..

Steg 1

Filma processen

Vi börjar med en film, bryter ned den i en sekvens och direkt har vi data som behövs för metodstudien, linebalanseringen och
arbetsinstruktionen.

Steg 2

Balansera

I AviX kan vi enkelt jobba vidare med det data som skapats. Vi har nu en arbetssekvens och kan utifrån den skapa varianter (olika produkttyper / specifikationer) samt balansera linen.

Steg 3

Skapa arbetsinstruktion

Från strukturen i AviX kan vi nu slutligen skriva ut en arbetsinstruktion (SOP), mer eller mindre detaljerad, t.ex. med eller utan bilder. Det också möjligt att skriva ut för varje produktvariant.

Företaget

 • Gemensam standard!
 • Eliminera förluster
 • Ökad flexibilitet
 • Stadardisera metoder
 • Produktionskostnader
 • Basera beslut på fakta
 • Resursplanering

Produktion

 • Kraftfullt och effektivt verktyg
 • Förbättringar vs. nuläge (simulering)
 • Strukturerat arbetssätt

Operatör

 • Arbetsmiljö, möjlighet att påverka
 • Kommunikation
 • Utbildning
 • Insikt och förståelse av processen

Försäljning

 • Kostnadsberäkningar
 • Flexibilitet vid förändringar
Kontakta oss för ett webbmöte eller besök

Låt oss visa hur AviX kan förbättre era produktionsprocesser