Maskinanalys

AVIX används inte bara till manuella processer, det går lika bra att analysera automatiska processer eller interaktionen mellan operatör och maskin

Vadå maskinanalys?

Vi får ofta frågan om det går att undersöka hur effektivt en CNC maskin arbetar, och det går faktiskt alldeles utmärkt att göra med hjälp av AviX.

Många företag filmar redan idag sin maskinutrustning, men varför inte nyttja kraften i AVIX Method till att analysera vad som verkligen är värdeskapande maskintid (ingreppstid) och rena slöserier/transportsträckor?

Metodiken är enligt följande:

  • Filma bearbetningssekvens
  • Skapa temposekvens i AviX (klocka tid)
  • Klassificera enligt värdeskapande, nödvändigt och förluster

Analysen ger inte bara tidmässig feedback, utan styrkan är kombinationen av film och analys. Filmen är visuell och metodiken gör att processen betraktas på ett mer detaljerat sätt, vilket ger ny insikt – Och det är bara genom kunskap och insikt i processen som förbättringspotentialen blir tydlig.

Man-maskin (gantt)

Men en maskinanalys behöver inte sluta med själva maskinen – I komplexa maskinuppsättningar är interaktionen mellan maskinen och operatören minst lika viktig, och svarar på frågor som:

  • Kan en operatör hantera två maskiner
  • Är det effektivt med enbart en operatör?
  • Hur lång är processtiden egentligen (för det ingår oftast mer arbete än bara maskinens cykeltid)

När metodstudien av arbetssekvensen kombineras med den visuella kraften i AVIX Resource Balance, blir det möjlgt att skapa Gantt-scheman som tillsammans med logiska regler ger en verklig bild av hur lång tid processen tar.

Det händer ofta att vi möter företag som har komplexa processer, t.ex. två samarbetande montörer på samma arbetsstation – Och det har hänt mer än en gång att den faktiska processtiden har missbedömts p.g.a. bristande underlag, som helt enkelt inte speglat verkligheten och hur komplex processen faktiskt är.

Kontakta oss för ett webbmöte eller besök

Låt oss visa hur AviX kan förbättra era processer