Forskningsprojektet AIToC har avslutats

2024-02-07

AIToC

Artificial Intelligence supported Tool Chain in Manufacturing Engineering.

AIToC, ett ITEA-projekt, har nått sitt slut. Solme AB, företaget bakom AVIX, är stolta över att ha varit en del av detta projekt och bidragit med vår expertis inom processplanering och visualisering av arbetsinstruktioner. Tillsammans med Solme har projektet involverat 30 partners från Sverige, Finland, Tyskland och Turkiet. Forskningsprojektet har pågått sedan oktober 2020 och förra veckan samlades vi alla för de avslutande presentationerna.

AIToCs primära mål har varit att utveckla nya och befintliga verktyg i en integrerad verktygskedja för tillverkning som underlättar beslutsfattande i de tidiga projektfaserna. För att uppnå detta kommer verktygskedjan att underlätta formaliseringen och automatisk analys av krav, datorstödd generering av processplaner, simuleringsmodeller och instruktioner samt programvarustödd generering av layout.

AIToC fokuserar på att förbättra verktygsinteroperabilitet och plug & play-funktioner för att öka flexibiliteten i skapandet av simuleringsmiljöer. Detta kommer att avsevärt förbättra produktionseffektivitet, modellkvalitet och simuleringsledtider inom olika branscher. Förväntade tidsbesparingar i specifika verktygskedjefaser är upp till 30%, vilket leder till minskade kostnader för slutanvändare. Den förbättrade förmågan att simulera och utvärdera många alternativ kommer att introducera nya funktioner och potentiella områden. Denna ökade effektivitet i ingenjörskedjan för europeiska tillverkningsföretag kommer att öka den globala produktionskonkurrenskraften. AIToCs efterlevnad av standarder kommer att underlätta en bred implementering av teknologier och verktyg, vilket säkerställer projektets påverkan bortom dess avslut.

Det har varit fantastiskt att arbeta tillsammans med alla andra partners under en längre period och få utveckla konceptet från en idé till en fungerande demonstrator. Säkerligen kommer flera av forskninsprojektets slutsatser att implementeras i partners kommersiella produkter och stärka olika programvarulösningar.

Oskar Ljung

Senior Product Owner och Project Lead för Solme AB (AVIX) i AIToC

Som partner i AIToC-projektet har Solme AB (AVIX) bidragit med en webbaserad front-end för operatörsstyrning samt utvecklat funktionalitet för automatisk linjebalansering och optimering av produktionsordersekvensen.