AVIX Connector

Ett tillägg till AVIX Suite

Import och export av data

AVIX Connector är en tilläggsmodul som används tillsammans med övriga AVIX moduler.

Connectorn gör det möjligt att skicka data till och från AVIX vidare till andra produktionssystem, t.ex. affärssystem och MES.

Kontakta oss för ett möte eller demonstration

Det här är AVIX connector

  • Standardiserat dataformat
  • Integration med andra system
  • Skicka data uppströms/nedströms

Koppla data

När olika system ska integreras leder det ofta till begränsningar i varje enskilt system. Det gäller t.ex. hur data ska struktureras och vilka funktioner som kan användas. För att varje system ska ge maximal nytta, krävs det att varje system lagrar informationen som är unik för just det systemet. Anledningen är helt enkelt att olika system är bäst på att hantera sin typ av data. AVIX Connector gör det möjligt att få det bästa ur alla system.

När Excel inte räcker till

Sedan länge är det möjligt att importera/exportera data från AVIX via Excel. Det är i sig väldigt bra då Excel är användarvänligt och många kan använda Excel. Men, vi har upptäckt att våra användare lägger extra hanteringstid på att skicka vidare information från AVIX till andra system. Det tycker vi rimmar dåligt med vår gamla devis om att ”jobba smartare, inte hårdare”. Ur ett rent datahanteringsperspektiv är inte alltid Excel bästa valet. AVIX Connector fyller detta gap och gör det lättare att importera/exportera komplex information till/från AVIX utan krångel och extra handpåläggning.

Standardlösning

AVIX Connector gör att vi kan erbjuda en standardlösning för de företag som redan har komplexa systemlösningar. I denna typ av miljöer är det viktigt att på ett enkelt sätt kunna ”plugga in” information från AVIX, samtidigt som det förutsätter att det kan göras utan att påverka de befintliga systemen i för stor utsträckning. Med andra ord, information måste kunna skickas till/från AVIX utan för stora utvecklingsinsatser i de befintliga systemen. Att AVIX Connector är en standardlösning betyder att vi kan ansvara för format och innehåll, och säkerställa funktion över tid för både befintliga och framtida kunder.

Skicka data till och från AVIX till andra produktionssystem med AVIX Connector.

Principskiss AVIX Connector

Se mer av AVIX Suite

Vill du veta mer om AVIX?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande, så svarar vi inom 24 timmar!