AVIX DFX

En del av AVIX Suite

Design for…

AVIX DFX är samlingsnamnet för den modul där fokus läggs på produkten och dess konstruktion.

AviX DFX förenklar och standardiserar sättet att arbeta med producerbarhetsfrågor, där stöd i form av exempel och sökfunktioner både förbättrar resultatet och gör arbetet roligare.

Helt enkelt ett visuellt analysstöd där förbättringsmöjligheter fångas upp redan i konstruktionsfasen.

KONTAKTA OSS FÖR ETT MÖTE ELLER DEMONSTRATION

Det här är AVIX DFX

  • Följ upp era DFX analyser på ett enklare sätt
  • Underlätta arbetet med att utvärdera, dokumentera och kommunicera monteringsaspekter
  • Utnyttja visuella hjälpmedel såsom videofilmer, ritningar och bilder
  • Arbetet i tvärfunktionella grupper understöds och kan bedrivas effektivare
  • Styrplanen skapas automatiskt när FMEA analysen skapas
  • Alla skalor och bedömningsmallar är anpassningsbara
  • Stödjer FMEA enligt AIAG FMEA referensmanual (PPAP). P-FMEA uppfyller de senaste AIAG kraven
  • Stödjer FMEA-analyser i linje med ISO/IATF 16949
  • Stödjer AIAG-VDA v1 metodiken och visualiserar på ett unikt sätt fel- och funktionsnätet (failure & function net)

DFA, DFA2, DFM, DFS...

DFX står för olika utvärderingsmetoder som har till syfte att förbättra konstruktioner ur olika avseenden. Här märks exempelvis DFA (Design For Assembly), DFM (Design For Manufacturing) eller DFS (Design For Service). När man arbetar med DFX-relaterade frågor utgör själva mötet ofta en stor del av vinsten i själva metoden, att ha ett bra verktyg där förslag och idéer dokumenteras är därför extra viktigt. Med DFX-analyser kan arbete och pengar sparas i produktutvecklingstadiet. Ofta kan antalet detaljer och moment för att producera en produkt minskas med 20-40%!

Manufacturing bill of materials

I AVIX DFX bygger man enkelt upp sin produktstruktur i trädform, vilket ger ett samlat grepp över produkter och moduler såväl som analyser. Givetvis går det att importera en MBOM och objekt från t.ex. Excel. En DFX-analys baseras på en ändamålsenlig mall, exempelvis DFA2 på detaljnivå. Under själva analysarbetet ställs man inför olika frågeställningar för de moduler och ingående detaljer man valt att analysera. Vägledande dokumentation för DFX-metodikens frågor samt egna ritningar, bilder och/eller filmer finns bekvämt tillgängliga i AVIX DFX.

Skräddarsydda mallar

Programvaran är lättarbetad och har ett vägledande användargränssnitt. AviX DFX innehåller ett rikt utbud av mallar för flera standardmetoder. Dessutom är det möjligt att komplettera systemet genom att skapa egna mallar med anpassade frågeställningar efter behov. Virtuell produktutveckling underlättas då bilder, ritningar och annat dokumentationsmaterial enkelt kan kopplas till de analyser man utför. Arbetet med AVIX DFX utförs med fördel i tvärfunktionella arbetsgrupper, som exempelvis innefattar konstruktions- och produktionspersonal. Diskussioner som uppstår under analysens gång är värdefulla för samtliga parter och kommunikationen underlättas genom ett brett användande av DFX-metoderna inom organisationen.

Effektivare produktutveckling och högre producerbarhet med AVIX DFX.

AVIX DFX Demo

Se videon för att lära dig mer om AVIX DFX.

AVIX DFX Demo

Se mer av AVIX Suite

Vill du komma igång med AVIX?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande, så svarar vi inom 24 timmar!