AVIX Ergo Balance

En tilläggsmodul till AVIX Suite

Ergonomisk linebalansering

Ergonomisk balansering är ett koncept utvecklat med intressenter från den akademiska världen, industrin och AVIX mjukvaruteam.

Traditionellt är linebalansering fokuserad på att fördela arbetsbelastningen (monteringstiden) lika mellan resurserna. I ett senare skede, om alls, övervägs de ergonomiska påfrestningarna för människan. Det behöver inte vara så!

Ergonomisk balansering är en kritisk aspekt av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Det innebär noggrant övervägande av människokroppens förmågor och begränsningar, såväl som de specifika uppgifter som måste utföras. Genom att designa produkter och arbetsstationer som är ergonomiskt balanserade kan organisationer minska risken för störningar, upprepade belastningsskador och andra hälsoproblem som kan bli följden av långvarig eller upprepad användning av dåligt utformad utrustning eller arbetsstationer.

I AVIX Ergo Balance beaktas parallellt monteringstiden och den ergonomiska belastningen.

Kontakta oss för ett möte eller demonstration

Det här är AVIX ergo Balance

  • Optimera linebalanseringen utifrån ett mänskligt ”må bra” perspektiv
  • Identifiera positioner/stationer som är ergonomiskt krävande
  • Identifiera produktvarianter som är extra krävande
  • Eliminera situationer med dålig ergonomi
  • Optimera arbetsrotation för att motverka förslitningsskador
  • Balansera linen baserat på tid och ergonomi

Välmående

Genom att använda Rapid Entire Body Assessment, REBA, eller andra bedömningsmodeller identifieras dåliga arbetsställningar och risker att drabbas av muskel- och skelettbesvär från upprepad användning av dåligt utformad utrustning eller arbetsstationer. AVIX Ergo stödjer REBA som standard och visualiserar resultatet i på ett lättförståeligt sätt.

Systemoptimering

Vid linebalansering är målet att uppnå ett jämnt flöde genom lika arbetsbelastning för alla operatörer. Med andra ord, att minska balanseringsförlusterna. Med AVIX Ergo Balance fördelas både monteringstid och ergonomisk belastning jämnare mellan arbetspositionerna längs monteringslinen.

Ergonomi på riktigt

Ergonomi är den vetenskapliga disciplin som handlar om förståelsen av interaktioner mellan människor och andra delar av ett system. Professionen tillämpar teorier, principer, data och metoder för att designa för mänskligt välbefinnande och övergripande systemprestanda. Det är exakt vad AVIX Ergo Balance handlar om!

Tänk på både monteringstid och den ergonomiska belastningen parallellt med AVIX Ergo Balance.

AVIX Ergo Balance Demo

Se videon för att lära dig mer om AVIX Ergo Balance.

AVIX Ergo Balance Demo

Se mer av AVIX Suite

Vill du veta mer om AVIX?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande, så svarar vi inom 24 timmar!