AVIX Ergo

En del av AVIX Suite

Visuell ergonomi

Med allt högre ställda krav på produktionsliner blir ergonomi en allt viktigare faktor.

AVIX Ergo är en AVIX-modul för att förbättra arbetsplatsens ergonomi genom att med videoteknik analysera och förbättra ergonomi, kvalitet och produktivitet.

AVIX Ergo ger en djupgående analys av arbetsplatsen med den erkända Borg CR-10-skalan eller REBA-modellen för att bestämma fysiologiska belastningsnivåer på arbetsplatsen. Båda utvärderingsmodellerna kan generera sammanfattade rapporter från AVIX och visualisera belastningssituationerna.

Kombinationen av REBA-modellen med AVIX Resource Balance ger ett kraftfullt sätt att inte bara arbeta med klassisk linjebalansering (arbetsbelastning), utan även att använda ergonomiska belastningsnivåer som en del av linjebalanseringen i AVIX Ergo Balance.

KONTAKTA OSS FÖR ETT MÖTE ELLER DEMONSTRATION

Det här är AVIX Ergo

  • Ergonomistudier för produktion och kontor
  • Planering av arbetsstationer och liner
  • Ergonomiträning och utbildning för produktion och kontor
  • Identifiera förebyggande åtgärder innan problem uppstår

Borg CR-10

Borg CR-10 skalan är en välanvänd metod för att utvärdera ergonomi och är baserad på det banbrytande arbetet av professor Gunnar Borg från Stockholms Universitet. Utvecklingen började på 60-talet och den första Borgskalan togs fram i början på 80-talet. Idag ses den som ett grundfundament inom ergonomiarbete med den anställda i fokus och har hjälpt svensk industri på vägen mot en stark position inom ergonomi.

Interaktiv analys

Med utgångspunkt i AVIX Method analyseras, standardtidssätts och kategoriseras arbetsplatsens arbetsmoment. AVIX Ergo använder detta underlag för att med hjälp av videoteknik utföra en interaktiv analys tillsammans med anställda, där de fysiologiska & psykologiska ansträngningarna fastställs direkt ”on-screen” utan fördröjning. Användandet av AVIX Method i kombination med AVIX Ergo ger både förbättrad arbetsmiljö, kvalitet och produktivitet.

Färgsystem

Färgsystemet gör det lätt att upptäcka, lokalisera och bedöma omfattningen av ansträngningen. Parallellt finns filmen som visuellt gör det mycket lätt att se sammanhanget och vidta åtgärder. AVIX Ergo’s pedagogiska upplägg gör det möjligt för alla i produktionsprocessen att vara delaktiga i förbättringsarbetet. Programmets natur öppnar för diskussion inom gruppen och en given förbättring visualiseras direkt vilket gör det lättare att dela och förstå informationen.

Visuell ergonomi för förbättrad arbetsplats med AVIX Ergo.

AVIX Ergo Demo

Se videon för att lära dig mer om AVIX Ergo.

AVIX Ergo Demo

Se mer av AVIX Suite

Vill du komma igång med AVIX?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande, så svarar vi inom 24 timmar!