AVIX FMEA

En del av AVIX Suite

Failure mode and effect analysis

AVIX FMEA gör det möjligt att på ett logiskt och enkelt sätt genomföra kraftfulla P/D-FMEA analyser.

Sök, hitta och prioritera rätt FMEA-åtgärder för förebyggande av kvalitetsavvikelser oavsett om orsakerna är process- eller konstruktionsrelaterade. Skapa enkelt FMEA rapporter och kontrollplaner direkt i systemet, tydligt kopplat till respektive process.

Eftersom AVIX är ett systemstöd (mjukvara) möjliggjörs också hantering av den nya och mer komplexa VDA/AIAG metodiken. I AVIX blir informationen mer visuell och logisk att arbeta med, samtidigt som kopplingen till videofilm, de faktiska processtegen och artikelstrukturen underlättar hanteringen.

Kontakta oss för ett möte eller demonstration

Det här är AVIX FMEA

  • Film kopplad till de processer som bedöms. Detta höjer kvaliteten på analysen och sparar tid
  • FMEA-analyserna hålls automatiskt uppdaterade vid balansering av linan, vilket sparar mycket tid och frustration
  • Åtgärder som beslutas på FMEA-möten dokumenteras i AVIX och skrivs enkelt ut i en rapport med ansvarig, deadline, prioritet och status
  • AVIX FMEA varnar när kontroll och/eller åtgärd krävs. Det innebär också att det finns en direkt koppling från FMEA till Styrplanen
  • Styrplanen skapas automatiskt när FMEA analysen skapas
  • Alla skalor och bedömningsmallar är anpassningsbara
  • Stödjer FMEA enligt AIAG FMEA referensmanual (PPAP). P-FMEA uppfyller de senaste AIAG kraven
  • Stödjer FMEA-analyser i linje med ISO/IATF 16949
  • Stödjer AIAG-VDA v1 metodiken och visualiserar på ett unikt sätt fel- och funktionsnätet (failure & function net)

Snabbt

Genom att knyta FMEA analysen till AVIX Method snabbas analysarbetet upp genom att koppla analysen till den väldokumenterade processen. Varje steg i processen kan snabbt granskas och dokumenteras. Till varje FMEA analys finns en film kopplad. Vid analystillfället ger detta ett bra stöd då filmen är pedagogisk viktig vid kommunikation, dokumentation och presentation.

Involvera medarbetarna

Att arbeta med film och dokumenterad process då FMEA-analysen genomförs gör det lättare att arbeta i grupp där flera olika personers kompetenser tas tillvara. Det blir en pedagogisk genomgång av processen och produkten där samtliga kvalitetsbrister tas upp.

RPN och AP

Beräkna RPN eller AP för produkt eller process. Genom att analysera produkterna kopplade till processen kan ett RPN eller AP ges för både produkt och process. Alla FMEA-analysblad kan exporteras till olika format samt skrivas ut för produkt och process samt åtgärdsrapporter med ansvariga sorterade efter RPN skapas automatiskt.

Styr din process och öka produktiviteten med färre stopp med AVIX FMEA.

AVIX FMEA Demo

Se videon för att lära dig mer om AVIX FMEA.

AVIX FMEA Demo

Se mer av AVIX Suite

Vill du veta mer om AVIX?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande, så svarar vi inom 24 timmar!