AVIX SMED

En del av AVIX Suite

Single minute exchange of die

Minska omställningstiden och producera mer med hjälp av AVIX SMED! Ju snabbare och effektivare en omställning kan genomföras desto mindre blir stilleståndstiden och produktiviteten ökar.

Tänk den optimala omställningen som ett pit-stop i Formel 1. Det ska gå enkelt, snabbt och på rätt sätt.

Få kontroll och visuell översikt av omställningsprocessen med AVIX SMED.

KONTAKTA OSS FÖR ETT MÖTE ELLER DEMONSTRATION

Det här är AVIX SMED

  • Snabbt & Överskådligt
  • Tydlig presentation av tidsåtgång och utnyttjandegrad
  • Lätt att flytta interna/externa moment genom ”drag and drop”
  • Ingen ”tröskel” fram till resultat
  • Analysen görs stegvis. Från snabb/grov till djup/detaljerad
  • Arbetsinstruktioner skapas ”på köpet”
  • Hantering av multipla resurser
  • Lätt att simulera effekten av t.ex. ytterligare en ställare
  • SMED blir enkelt och intressant för alla!
  • Enkel prioritering av förändringar av metod och layout

Intuitivt

AVIX SMED ger ett mycket intuitivt förhållningssätt till SMED-principen vilket gör att inga specialkunskaper krävs. Detta underlättar arbetet med mer fördjupade analyser av den inre omställningen med möjlighet att standardtidssätta enskilda operationer för att hitta den bästa arbetsmetoden. Standardtidssättningen gör det också möjligt att simulera tänkta förbättringar för att få en uppfattning om utfallet av en förbättringsåtgärd.

Interna och externa aktiviteter

Filmning visualiserar omställningen och eliminerar risken för att viktiga händelser eller problem går förlorade i analysen. Omställningens strukturuppbyggnad i AVIX går snabbt även vid långa (>1h) omställningar och ger direkt indelning i inre (intern) och yttre (extern) omställningstid. Med filmen underlättas också kommunikationen inom förbättringsgruppen och utåt mot andra delar av organisationen.

Flera resurser

AVIX hantering av olika resurser gör det möjligt att analysera flera operatörer som arbetar parallellt. Även processer med multipla maskiner kan analyseras. Med inbyggd logik separeras samtidiga arbetsmoment som startas eller avslutas före ett annat. Det blir också lätt att se hur lång tid som spenderas på olika arbetsmoment och se det faktiska tidsförhållandet mellan nödvändiga moment och problem.

Minska omställningstider och producera mer med hjälp av AVIX SMED.

AVIX SMED Demo

Se videon för att lära dig mer om AVIX SMED.

AVIX SMED Demo

Se mer av AVIX Suite

Vill du komma igång med AVIX?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande, så svarar vi inom 24 timmar!

Se mer av AVIX Suite