AVIX Resource Balance

En del av AVIX Suite

Effektiv flödesoptimering

I AVIX Resource Balance kan hela produktionslinor byggas upp med all tänkbar data för att stödja arbetet med balansering på ett snabbt och enkelt sätt.

 Verktyget visualiserar förluster orsakade av ojämnt arbetsinnehåll såväl mellan stationer som mellan montörer. Dessa förluster presenteras visuellt i en graf och numeriskt i en dynamisk tabell.

Genom att reducera förlusterna ökar produktiviteten och olika förslag till bättre sekvens och arbetsfördelning tas enkelt fram.

KONTAKTA OSS FÖR ETT MÖTE ELLER DEMONSTRATION

Det här är AVIX Resource Balance

  • Öka linans effektivitet genom jämnare flöde
  • Simulera ny balans vid uppbyggnad av nya produktionslinor
  • Planera produktionsprocessen för ny produkt/variant
  • Layoutförbättringar på befintlig line
  • Skapa standardiserade arbetsinstruktioner
  • Arbeta med multipla varianter samtidigt
  • Se hur en prognostiserad produktmix slår på den genomsnittliga balansen
  • Påvisa och reducera interna balanseringsförluster

Korrekt grunddata

I AVIX Resource Balance samlas samtliga analyser från AVIX Method. Därmed kan hela produktionslinor byggas upp med all tänkbar data för att arbeta med balansering på ett snabbt och enkelt sätt. Balansera din lina med korrekta grunddata som är tilldelade på varje arbetsstation från AVIX Method. Balanseringen utförs sedan med hjälp av dessa tider och när förbättringar genomförs uppdateras tiderna i alla AVIX- moduler.

Smart varianthantering

Företag som inte har en stor mängd varianter att producera är sällsynta. I AVIX Resource Balance arbetar man som regel med många varianter samtidigt. Dessa hanteras enkelt genom en smart varianthantering. Resultat för hur de olika produkterna och varianterna belastar varje enskild arbetsstation ges. Det finns också stöd för att se hur en prognostiserad produktmix slår på den genomsnittliga balansen.

Maximal kontroll

I AVIX Resource Balance har man full kontroll vid balanseringen. Alla arbetsmoment samt tillhörande objekt, komponenter och verktyg flyttas med vid en ombalansering. Vid ett nytt balanseringsförslag finns automatiskt information om vilka arbetsuppgifter som skall utföras på arbetsstationen med tillhörande arbetsinstruktioner samt vilket material och vilka verktyg som skall finnas på stationen.

Reducera interna balanseringsförluster med AVIX Resource Balance.

AVIX Resource Balance Demo

Se videon för att lära dig mer om AVIX Resource Balance.

AVIX Resource Balance Demo

Se mer av AVIX Suite

Vill du komma igång med AVIX?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande, så svarar vi inom 24 timmar!