AVIX Method

En del av AVIX Suite

Metod- och tidsstudier

AVIX Method använder sig av MTM-baserade standardtider för att tidsätta arbetsoperationer och skapar på så sätt grunddata för balansering och kalkylering.

En enkel och snabb analysmetod ger detaljerad information om tider från enskilda arbetsoperationer till hela produktionslinor.

Standardtiderna som ges kan användas till förbättringsarbete, kapacitetsberäkningar, kalkyler och andra typer av beslutsunderlag.

KONTAKTA OSS FÖR ETT MÖTE ELLER DEMONSTRATION

Det här är AVIX METHOD

  • Tid- och Metodstudier (AVIX Tid, MTM, Klockstudie)
  • Produktivitetsutveckling för enskilda arbetsstationer
  • Optimering av layout och använd metod för enskilda arbetsstationer
  • Optimering av hjälpverktyg för den enskilda arbetsstationen
  • Optimering av produktens konstruktion för montering
  • Mätning av produktivitet för olika produkter och varianter i produktionsprocessen
  • Presentation av nuläge och simulering av framtida produktion
  • Skapa skräddarsydda standard-operationsblad
  • Tidsimulering av förbättringsförslag
  • Skapar engagemang inom Kaizengrupperna i förbättringsarbetet

Video som visuellt stöd

Genom videoteknik skapar man engagemang hos berörda medarbetare och produktionen störs inte. Videotekniken har många fördelar såsom stöd för snabba och korrekta metodanalyser och ger ett visuellt stöd för att kommunicera förbättringar och resultat.

Enkel kommunikation

Kombinationen av detaljerade och aggregerade tider, färger och videofilm gör AVIX Method till ett flexibelt och pedagogiskt verktyg vid presentationer. Det har aldrig varit enklare att förklara en komplex monteringsprocess. Denna fördel är ett måste för företag som strävar efter att bli bäst i världen inom deras område.

Hitta potentialen

AVIX Method kan genom sin analysmetodik urskilja vilka beståndsdelar i monteringsarbetet som konsumerar mest resurser. Därigenom är det enkelt att identifiera de områden som har den största förbättringspotentialen. Tidsbesparingen simuleras direkt för olika förbättringsförslag och ger ett ökat beslutsunderlag för kommande investeringar.

Öka produktiviteten i produktionsprocessen genom att analysera aktiviteter och tider i AVIX Method.

AVIX Method Demo

Se videon för att lära dig mer om AVIX Method.

AVIX Method Demo

Se mer av AVIX Suite

Vill du komma igång med AVIX?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande, så svarar vi inom 24 timmar!