Solme AB

Det började 1998

Solme AB grundades utifrån idén att skapa ett mjukvaruverktyg (AVIX) som kunde kombinera videoanalys med tidsstudier baserade på standardtider för analys av manuella monteringsprocesser. Sedan dess har vi vidareutvecklat grundidén och både utvecklat ytterligare moduler samt identifierat fler användningsområden.

De flesta av oss är ingenjörer inom data- och maskinteknik, men det finns även en och annan ekonom och teknisk fysiker. Vårt fokus är helhetsförståelse av våra kunders behov.

Tillämpningarna finns inom följande områden; produktionsoptimering, produktionseffektivitet, produktutveckling och producerbarhet som alla är nära besläktade med arbetsmätning och tidsstudier.

Vår mjukavara AVIX har hjälpt våra kunder att ta både ett och två steg när det gäller att effektivisera deras produktionsprocesser. AVIX som stödverktyg inom ett eller flera av dessa arbetsområden ger betydande besparingar inom det produktionstekniska arbetet

Vi har expanderat med lokala kontor och representation via Solme Deutschland 2005, Solme China 2011, Solme Tjeckien 2019, Solme Rumänien 2022 och senast Solme Slovakien 2023.

Idag används AVIX på bred front inom svensk och internationell tillverkningsindustri och har hjälpt hundratals företag nå sina mål – Det är vi både glada och stolta över!

Huvudkontoret i Göteborg

Huvudkontoret i Göteborg

Företagspresentation