Luxo

Luxo korrigerar fel och ökar takten med 40%

Luxo Sverige AB är en modern produktionsenhet som fokuserar på totala belysningslösningar för den professionella marknaden. Fabriken i Målilla arbetar med stor flexibilitet och lyhördhet för kundönskemål i kombination med korta leveranstider.

Pilotprojekt

Som ett första steg genomförde företaget ett pilotprojekt som effektivt påvisade nyttan med AVIX. Med goda resultat och en positiv erfarenhet fortsätter nu Luxo Sverige AB att optimera verksamheten genom eget användande av konceptet.

40%

Den aktuella linan hade en viss takttid för en populär variant av en produkt. Syftet var att analysera hur mycket effektivare momentet gick att göra på ett mer strukturerat sätt. Med hjälp av videofilm och standardtider upptäcktes det att obalansen i linan var större än man trodde och åtgärder sattes in för att jämna ut flödet. Den nya möjliga takten hamnade på nästan 40 procent kortare tid än tidigare, utan stress! På köpet lyckades man också eliminera en del dålig ergonomi, vilket är viktigt för långsiktig effektiv produktion.

”Med strukturerad videoanalys av våra arbetsmoment kan vi korrigera fel och förändra effektivt. Arbetet har mottagits väl av medarbetarna då vi både ökar effektiviteten och minskar risken för arbetsskador. Vi skapar ständiga förbättringar med AVIX”, säger Ronny Engqvist, produktionstekniker på Luxo Sverige AB.

Före och efter

Balanseringsgrafen i AVIX visualiserar tydligt resultatet före och efter analysarbetet. Efter att ha genomfört en tid- och metodstudie har det varit möjligt att både sänka takttiden och med hjälp av AVIX ombalansera produktionslinan. Resultatet är ett mer tidseffektivt och jämnare arbetsflöde med bättre ergonomi och mindre stress vid varje arbetsstation.