Solme stödjer Faktum

2016-11-04

Faktum är Götalands gatutidning…

Försäljarna köper tidningen för 25 kronor, säljer den för 50 och behåller mellanskillnaden. Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet. Sedan innebär ett jobb mer än bara pengar. För vissa är jobbet som gatutidningsförsäljare ett steg tillbaka mot ett mer ordnat liv. För andra är det ett sätt att hålla sig flytande.

Oavsett vilket så handlar tidningsförsäljningen för de flesta om mer än att bara tjäna kronor och ören – att vara Faktumförsäljare innebär att ta ansvar, planera sin vardag, skapa sig rutiner och ett socialt sammanhang. Vem som helst som är hemlös eller befinner sig i ett socialt utanförskap kan vilja börja sälja Faktum.

Läs gärna mer på Faktums hemsida!