Solme stödjer mustaschkampen

2018-04-25

Solme stödjer utvalda organisationer och förbund. Prostatacancerförbundet är ett av dem.

”-Varje dag får 27 män diagnosen prostatacancer och idag lever 100 000 med sjukdomen. Det gör prostatacancer till Sveriges vanligaste cancersjukdom. Det behövs mer forskning för bättre diagnos- och behandlingsmetoder samt mer påverkansarbete för en bättre prostatacancervård. Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 26 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond – Fonden mot prostatacancer.” Läs mer på www.prostatacancerforbundet.se