AVIX HJÄLP & SUPPORT

Det är viktigt att snabbt komma vidare när ett problem har uppstått, därför är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad behöver du hjälp med?

Mejla

031-760 64 20

Tips & Tricks (FAQ)

Kamera & video

Manualer

AVIX utbildning

Hämta senaste versionen

AVIX 4.8.21

Bra att veta

För att snabbt få hjälp är det bra om du har följande information tillgänglig:

 • Vilken version av AVIX använder du? TIPS: Du ser versionen i övre vänstra hörnet när AVIX är igång.
 • Om du får ett felmeddelande – Hur lyder det? TIPS: Ta gärna en skärmdump.
 • Hur uppstod felet? Vi kallar det reproducerbarhet för felsökningen. Alltså vilka operationer i AVIX utförde du när felet uppstod?
 • AVIX logg-fil. I AVIX installationsmapp (vanligtvis: c:\program\AVIX4) återfinns mappen ”logs”, i denna mapp finns en fil kallad ”AVIX4Logfile.log”. Ta en kopia av den, så kan du vid behov skicka den till oss.

Från AviX 4.6.9 och senare finns en inbyggd funktion for att kunna skicka ett supportärende direkt från AviX.

AviX samlar automatiskt ihop logg-filer som behövs och öppnar ditt e-post program där du sedan beskriver problemet och skickar det direkt till vår supportavdelning. Gå till ”Hjälp” och välj ”Rapportera applikationsproblem”

Telefonsupport

Ring och prata direkt med vår supportavdelning. De kan allt om AVIX, och är trevliga.

ÖPPETTIDER: 09.00-16.00

TELEFON: 031-760 64 20

E-POST: support@solme.se

Vilken kamera ska jag välja?

Bland AVIX-användare finns det generellt två typer av behov när det gäller videokameror. Det ena fallet är en användare som filmar korta cykeltider (max 60 min), och det andra fallet är en användare som filmar långa monteringar/omställningar (> 60 min).

AVIX hanterar rent teoretiskt de flesta vanligt förekommande filformaten, men i praktiken kan det skilja mellan olika kameratillverkare och vissa använder dessutom vissa egna format. För att uppnå så enkel videohantering som möjligt gäller följande:

 • Filformatet bör vara .MP4 för bästa komprimering och uppspelning i AVIX. Dock fungerar även videoformat som t.ex. .MPEG och .AVI. Kameraspecifika filformat och videofilmer i HD-upplösning kräver konvertering.
 • Kameran ska gå att ställa in på max 3-4 Mbit/s (bitrate)
 • Kameran ska gå att justera till upplösningen ca 640×480, det är inte rekommenderat med kameror som enbart använder upplösning i HD-kvalitet eller strax därunder då filmerna kräver för mycket datorkapacitet (både för AVIX och de flesta kontorsdatorer) dessutom resulterar det i extremt stora videofiler (sju minuter HDTV genererar ca 1 GB data).
 • Batteritid på ca 1 timme under normala omständigheter, men vid långa processer måste kameran ha ett stort batteri och/eller extern strömförsörjning.
 • Alternativ till videokamera är att använda din mobiltelefon (läs mer nedan)

Problem vid långa inspelningar

Sedan 2013 har det införts en typ av begränsning som har att göra med hur kameror beskattas vid import. Kameror klassade som videokameror är belagda med denna skatt, och tillverkarna väljer då att klassificera videokameran som en kamera.

Detta gör att filmen delas upp i separata filer ca var 20:e minut. Vid långa inspelningar innebär det att många separata filer skapas. Detta kan emellertid enkelt lösas med t.ex. Any Video Converter som kan sammanfoga flera videofiler en fil. (se nedan)

Det är i nuläget inte helt klarlagt om detta enbart gäller kameror importerade till EU eller även på den amerikanska marknaden.

Rekommenderade kameror

LÅNG INSPELNINGSTID (> 60 MIN)

Rekommenderad kamera är Panasonic HC-V380 (eller äldre versioner HC-V130, V110, V180, V160, V260) alternativt Canon Legria HF R806Dessa kan kompletteras med ett extra stort batteri (> 4 tim inspelning) eller användas med extern strömförsörjning.

INSPELNING MED ACTIONKAMERA

För att underlätta inspelningen av montering/omställningar, eller som ett komplement för att visa exakt det operatören ser, kan en s.k. actionkamera användas. Rekommenderad kamera är GoPro Hero. Beställs enklast via valfri e-handlare på internet.

GoPro Hero3/4

Äldre modeler t.ex. GoPro Hero3/4 skapar även dolda filer med ändelsen .LRV (low resolution video), som kan döpas om till MP4 och därefter spelas upp. Denna upplösning och videostorlek är mycket väl lämpad för AVIX. Detta gäller dock bara de kameramodeller som har wi-fi.

GoPro Hero 7, 8 & 9 Black

De senaste rekommenderade modellerna från GoPro heter GoPro Hero 7, 8 eller 9 Black. Skillnaden är främst en del avancerade funktioner och upplösning. Alla kan enkelt styras från GoPro Appen i en Smartphone, och kan användas med en extern strömkälla inkopplad.

Inställning av GoPro

Upplösningen kan enkelt justeras med GoPro appen (Capture).

Rekommenderad inställning är 720p, 25-30 fps – Andra inställningar genererar onödigt stora videofiler.

INSPELNING MED MOBILTELEFON

Det är även möjligt att använda din mobiltelefon som kamera – Ofta leder detta till väldigt högupplösta videor. Men det finns en lösning genom att använda en App som låter dig spela in i lägre upplösning än mobiltelefonens normala inställningar.

Eftersom filmen ofta behöver roteras efter inspelning är det enklast att använda AVIX 4.7.10 eller senare, då det finns en inbyggd funktion för rotering av videon.

Vi rekommenderar följande appar:

Small Size Video Converter, finns på App store här

LightVid, finns på App store här

Istället för att köpa en videokamera kan en riktigt bra investering vara en Gimbal för bättre bildstabilitet.

Mjukvara för videokonvertering

Ibland måste videofilmer av olika anledningar konverteras. Det kan t.ex. bero på:

 1. Att flera separata filmer ska slås ihop till en fil
 2. Videoformatet inte stöds av AVIX
 3. Videofilen är för stor att hantera

Lämpligast utförs denna konvertering med någon av följande mjukvaror.

Any Video Converter (kan slå ihop filmer): http://www.any-video-converter.com/products/for_video_free/

Handbrake: http://handbrake.fr

MP4 Joiner (slå ihop filmer)
https://www.mp4joiner.org/en/

Inställningar i AVIX

Om uppspelningen av filmen inte fungerar, t.ex. hackar eller inte spelar alls, kan det bero på en felaktig inställning. Prova följande:

Inställning för uppspelning i AVIX

Detf inns två olika inställningar i AVIX: ”Mjukvarubaserad” eller ”Hårdvaruaccelererad”. Gå till ”Inställningar” och välj ”Filmspelaren”, prova att byta mellan dessa två inställningar. Beroende på din dators konfiguration kommer ett av dessa alternativ att fungera bäst.

Default sökvägar för dokument

Om filmen är sparad på ett nätverk där bandbredden är begränsad, och uppspelningen av filmen inte fungerar – Använd då funktionen ”default sökvägar för dokument”. I AVIX är det möjligt att ställa in flera olika sökvägar till filmer/dokument, och prioritera vilken som ska väljas i första hand. Filmer bör alltid sparas på det interna nätverket (nätverket har oftast back-up rutiner), men filmerna kan även sparas på datorns hårddisk under tiden som filmen används mer intensivt. 

Lägg till två sökvägar i AVIX, som första val till filmerna på datorns hårddisk och som andra val till nätverket där filmen också är sparad. AVIX kommer då i första hand att försöka spela upp filmen från datorns hårddisk, och därmed undvika ev. problem med nätverket. Om filmen inte finns på hårddisken så väljs istället filmen från nätverket, och filmen kan visas ändå.

Cacha filmer lokalt

I 64-bit versionen av AVIX är det även möjligt att aktivera funktionen ”cacha filmer lokalt” – Detta gör att filmen laddas efter behov, och underlättar uppspelningen av filmen i ett nätverk med begränsad kapacitet. Notera att detta enbart har effekt om filmen är sparad på ett nätverk, och inte om filmen är sparad lokalt på hårddisken.

Fråga oss!

För mer tekniska detaljer kring uppspelningen, kontakta support@solme.se

Tips & Tricks (FAQ)

JAG VILL LÄGGA TILL EN FILM I AVIX, MEN VET INTE HUR

Skapa ett tempo i methodträdet i AviX, och klicka på knappen ”välj” för att välja film

VART HAR METODMODULEN TAGIT VÄGEN?

Du kan alltid öppna Method från knappen [Method] i AviX – Om knappen inte är synlig, klicka på + symbolen för att lägga till knapparna

JAG HAR STÄNGT EN FLIK ELLER FÖNSTER OCH HITTAR DET INTE IGEN?

Du kan klicka på knappen ”Återställ öppet perspektiv” som finns i raden av menyknappar längst upp i AviX. Det är en knapp med tre vita fönster och ett svart.

HUR LÄGGER JAG TILL VERKTYG?

Du kan lägga till verktyg i ”verktygsfliken” som återfinns i Method modulen, bredvid methodträdet där du skapar din struktur.

HUR SKAPAR JAG EN PRODUKT?

En artikelstruktur skapas i fliken ”artiklar” som återfinns i Method modulen bredvid methodträdet där du skapar din struktur. Skapa först toppnivån för artikelstrukturen, därefter högerklickar du på den och väljer ”öppna i assembly vyn”. Här kan du sedan skapa alla assembly, och sub-assemblies.

HUR KAN JAG IMPORTERA ARTIKLAR OCH VERKTYG?

Artiklar och verktyg kan importeras via den inbyggda importfunktionen i AviX via: Arkiv → Importera. Följ guiden för att välja typen av data som ska importeras.

RESULTATET I AVIX VISAR "GRÅ" TID - VARFÖR DÅ?

Det tyder på att du har skapat tempon utan någon detaljerad tidsanalys. För att få färg i resultater måste du göra något av följande:

1) Skapa en standardtidsoperation

2) Skapa en detaljerad klockstudie

3) Skapa en SAM operaion

4) Välja ”klassificering” av tempot

VARFÖR FUNGERAR INTE FILMEN?

Om filmen inte visas, och du ser ett felmeddelande i mediaspelaren i AviX, så är troligt länken till filmen felaktig. Kontrollera länken genom att välja tempot som inte fungerar, och klicka på ”välj” och välj rätt film.

Om filmen visas, men inte spelas på ett bra sätt (hackar, stannar eller dyl.) se stycket ovan ”vilken kamera ska jag välja” och ”mjukvara”.

VAD ÄR RÄTT FILMFORMAT?

Se stycket ”Vilken kamera ska jag välja” ovan.

HUR SKAPAR JAG EN RAPPORT ELLER ARBETSINSTRUKTION I AVIX?

Rapporter och arbetsinstruktioner skapas genom att generera/skriva ut data från AviX. Beroende på vilken nivå i methodträdet du har valt (line, station, tempo) får du olika utskriftsmöjligheter. Välj t.ex. ”line” och klicka på Arkiv → Skriv ut, du får då en lista på olika rapporter och instruktioner som kan skrivas ut.

JAG HITTAR INTE EN PASSANDE RAPPORT ELLER ARBETSINSTRUKTION?

Vi utvecklar hela tiden ny mallar till AviX, men många användare har specifika önskemål som är svåra att generalisera. Därför bygger vi ofta kundanpassade mallar efter önskemål, kontakta Solme för mer information om kundanpassade mallar.