Vilka OEM:er kräver den nya AIAG/VDA standarden?

2023-08-14

Den nya AIAG/VDA FMEA standard krävs av allt fler OEM (Original Equipment Manufacturers), framförallt inom fordonsindustrin. Några av de större företagen som uttalat kräver den nya standarden är GM, Ford och FCA (Fiat Chrysler Automobiles) – Dock är kravet/efterfrågan väldigt varierende mellan olika industrier och regioner.